Şiir Tutkusu

Menü

Yersâ Ba’z-ı Evlâd-ı Asdıkâî (kıt’a)

Meh-i burc-ı şeref tutuldı dirler
Gül-i bâğ-ı sa’âdet soldı dirler

Bahâr-ı hüsn iken bâğ-ı ruhunda
Benefşe bitmedin bozuldı dirler

Hazânın işitib ol nev-bahârın
Ciger kanıyla gonca doldu dirler

Çeküb çâk itdi gamdan cübbesin gül
Benefşe saçlarını yoldı dirler

Gerekli genc idi ol serv-i sîmîn
Anun’çün toprağa defn oldı dirler


Açıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Ahmed Paşa17 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
3.33/5 Toplam verilen oy : 3