Şiir Tutkusu

Menü

Feryâd Ü Nâlem İşidüb Ey Yâr Kaçma Gel (gazel)

Feryâd ü nâlem işidüb ey yâr kaçma gel
Yiğitsin alma âhumı zinhâr kaçma gel

Gönlüm evin yıkub gider ol yâr-ı seng-dil
Ardınca çağırur der ü dîvâr kaçma gel

Çün çeşme vü pınar perîler durağıdur
Çeşmümden ey nigâr-ı perî-vâr kaçma gel

Hâr-ı cefâda bağrını kan itdi bülbülün
Ey boyı serv ey yüzi gül-zâr kaçma gel

Ahmed tutuşdı dûd-ı dilinden sakın tutar
Âyîne-i cemâlüni jengâj kaçma gel


Açıklama: Mef'ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün
Ahmed Paşa17 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.16/5 Toplam verilen oy : 6