Şiir Tutkusu

Menü

Târîh-i Feth-i Kal’a-i Ermenek (tarih)

‘Ümerâ sasflarını Âsaf-ı devrâna koşub
Karaman fethine Süleymân-ı zamân

Sâhib-i kal’a-küşây Ermanakun kal’asını
Kahr ile kal’ idüben konı hemîn aldı hemân

Devlet âsârını bu vech ile ferhunde görüb
Ehl-i diller didi târîhini Feth-i Karaman


Açıklama: vezni: fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

Karaman’ın fethinin tarihi 879/1474
Ahmed Paşa17 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 1