Şiir Tutkusu

Menü

Senün ‘aşkun Benüm Gönlümde Muhkem (gazel)

Senün ‘aşkun benüm gönlümde muhkem
Bana sensüz içersem su olur sem

Benüm ne’mdür temâmet milk-i ‘âlem
Firâkundan k’olupdur gözlerüm nem

Özünden hüsn ile artuk cihânda
Benem ‘aşkun yolında cân-ı men kem

Müdâmî şâd otur bahça içinde
Kayurmaz bini ger öldürse bu gam

İçelüm bu gece câm-ı müdâmı
Sevinsün kara yirde Hüsrev ü Cem

Bu demde fursatı elden geçürme
Ne bilürsin dahı nice olur dem

Söz üzre dür döker çün Şeyhoğlı
Olalı dilber ile şimdi hem-demAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Şeyhoğlu Mustafa5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
3.00/5 Toplam verilen oy : 2