Şiir Tutkusu

Menü

Necatî

Toplam 13 şiiri bulunuyor

Necatî Şiirleri

4,12 (8) Âşık Kaçan ki Nâvek-i Âh-ı Seher Çeker (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,33 (9) Beni Çevrile Öldürse Dimen Ol Yâra Kanludur (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,20 (10) Bir Yüzi Gül Gonce-leb Dil-dâr Dirsen İşte Sen (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,42 (7) Çıkalı Göklere Ahum Sereri Döne Döne (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,75 (4) Dimiş İdün Saçuna Sünbül-i Hoş-bûdur Bu (gazel)
Necatî21 Mart 2006
5,00 (4) Gamzeler Kim Cân İline Tîr-i Müjgân Yağdurur (gazel)
Necatî21 Mart 2006
5,00 (5) Lâle-hadler Yine Gül-şende Neler İtmediler (gazel)
Necatî21 Mart 2006
3,33 (3) Nice Kâkül Nice mu Sünbül-i Gül-bûdur Bu (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,00 (2) Perhîz Öğredür Bana Zâhid Kişilenür (gazel)
Necatî21 Mart 2006
5,00 (1) Şevk-i Ruhsârunla Dil Zülf-i Dü-tâdan Korkmaz (gazel)
Necatî21 Mart 2006
Tutalum Zenbîl ile Gökden İner Meh-pâreler (gazel)
Necatî21 Mart 2006
4,33 (6) yâ Rab Ol Düşman Bakışlu Yara N’itdüm N’eyledüm (gazel)
Necatî21 Mart 2006
Yâra Ne Ey Müddeî Çok Çok Gün Ahumdan Benüm (gazel)
Necatî21 Mart 2006