Şiir Tutkusu

Menü

Bir Çare

diyecek söz kalmadı, ne konuşsam nafile
nafile geçti ömrüm, hüzünlerden kafile
kafile çile taşır, lakin bir yerde dursa
dursa hiç konuşmasa, sakin sakin otursa

otursa bir köşede hatırımı sorar mı
sorar mı daha çok şey, kucaklayıp sarar mı
sarar mı yoksa derdi, tekrar tekrar yıkar mı
yıkar mı yıkamaz mı, uğraşmaktan bıkar mı

bıkar mı onu bilmem, daha çok işimiz var
var elbet ilahi güç, hak, hukuk adalet var
var olsun bozulmasın, keyif o vakit benim
benim de yüzüm güler, solmaz elbet gül tenim

gül tenim cana küskün, acılarım geçmiyor
geçmiyor, uğramıyor, gonca gülüm açmıyor
açmıyor, konuşmuyor, ben şimdi neyleyeyim
neyleyeyim, hükmü yok, kime ne söyleyeyim

söyleyeyim tamam da, dinlemezler uşaklar
uşaklar emrederse suskun kalır âşıklar
âşıklar olmasınlar elde birer oyuncak
oyuncaklar kırılır, söz bilenindir ancak

ancak ağıt bitmeli, ilelebet sürmez ki
ki, her şeyin sonu var, yolun sonu bendeki
bendeki can değil mi, bunun vebali büyük
büyük diyorum ama, bende koskocaman yük

yük hâlâ omuzumda, o halde sabır lazım
lazım bir ses, bir nefes, şu an kendime azım
azım, tükeniyorum, kalakaldım biçare
biçare ömür geçmez, bulacağım bir çare

bir çare, bir kurtuluş, sil baştan bir var oluş
var oluş bir dirilme, aksi hepten kayboluş
kayboluşlar karanlık zindan çok ağır gelir
ağır gelir insana, elden başka ne gelir

Vecdi Murat SOYDAN
(Yaşanmamış Aşkların Şairi)
18-19-20 Haziran 2018, Isparta

Şiirin Hikayesi : İçim kaynayan kazan olmasaydı, bu şiiri yazamazdım. Gоethe’nin de dediği gibi, ıstırap çekerek çok şey öğreniyorum.

SÖZLÜK:

nafile: Boş yere, boşuna.

kafile : 1. Birlikte hareket eden topluluk, 2. Aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu, konvoy, 3. Sıra ile gönderilen şeylerin her bir bölüğü

elbet: 1.kuşkusuz, 2.her hâlde, 3.elbette.

uşak : Ufak, küçük. Çocuk. Genç, delikanlı. Erkek hizmetçi.

hâlâ : halen, henüz.

biçare : Çaresiz.

AÇIKLAMA :

Zincirbend (Zincirleme) :

Ezberlenmesi ve hatırda tutulması kolay olduğu için şairler ve halk âşıkları tarafından çokça kullanılan bir tarzdır. Gazellerde ve koşmalarda da kullanılan bu tarz, en çok destanlarda görülmektedir.

Zincirbend şiirleri, iki farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır.

1- Dörtlük Zinciri: Her dörtlüğün son kelimesi veya son dizeden etkili bir kelime, takip eden dörtlüğün ilk kelimesi olarak kullanılır. Çok yaygın olan bu tarzdır.

2- Mısra Zinciri: Burada her mısranın son kelimesi, takip eden mısranın ilk kelimesi olarak kullanılır. Bu tarz zincirlemenin örnekleri azdır. Yazan şair ve âşıklar da, bir veya iki dörtlükle yetinmişlerdir.

Not: Zincirbend (Zincirleme) şiirlerin a+a+a+b düz kafiye (uyak) ve 6+5= 11 hece ölçüsü ile yazılan örnekleri vardır.

Bu şiirimde her mısranın son kelimesini, bir sonraki mısrada tekrar etmek suretiyle mısra zincirini kullandım. 7+7= 14 hece ölçüsünü ve a+a+b+b şeklinde ama her dörtlük için harfleri aynı sistemle arttırarak ilk iki mısra kendi aralarında; son iki mısra da kendi aralarında olmak üzere düz kafiye (uyak) ile yazdım.
Vecdi Murat SOYDAN461 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.5/5 Toplam verilen oy :
Ekleyen Kullanıcı : Vecdi Murat Soydan