Şiir Tutkusu

Menü

Beni Çevrile Öldürse Dimen Ol Yâra Kanludur (gazel)

Beni çevrile öldürse dimen ol yâra kanludur
Hafâl olsun ana kanum yiğitdür delikanludur

İşitdüm kim rakîb ölmüş habîbün ömri çok olsun
Kapudan bir seg eksilmiş anı sanman ziyânludur

O mâhı nâ-gehân görsem bana söylemeyüb geçse
Kalur barmağum ağzumda gören dimez ki canludur

Dimişdi öldürem seni ferah ol tîg-i hışmümla
Dirîgaa ahdine durmaz sanasun Karamanlu'dur

Necâtî ey peri-çihre igen üf tâde ohnışdur
Yüzinün rengi zerd olmış gözinün yaşı kanhdurAçıklama: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
Necatî13 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.33/5 Toplam verilen oy : 9