Şiir Tutkusu

Menü

Ahmed Paşa

Toplam 17 şiiri bulunuyor

Ahmed Paşa Şiirleri

4,52 (23) Ahde Vefâ Eylemedün Öyle mi (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,80 (5) Bî-dilem Dilsitândan Ayrıldum (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,14 (7) Bir Dil mi Kalmışdur Bu Tîr-i Gamzeden Kan Olmamış (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,20 (5) Cân Bana Bâr-ı Girân Olurdı Cânân Olmasa (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,50 (12) Der Medh-i Sultan Mehmed Hân (kerem Kasidesi) (kaside)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,85 (7) Dil ki Gözün Sihrine Meftûn Değil (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,00 (3) Ey Fitnesi Çok Kavli Yalan Yandum Elünden (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
5,00 (3) Eyâ Peri Nicesin Hoş Musun Safâca Mısın (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,16 (6) Feryâd Ü Nâlem İşidüb Ey Yâr Kaçma Gel (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,28 (7) Gözüni Süzme Bîmâr Öldürürsin (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
4,00 (25) Gül Yüzünde Göreli Zülf-i Semen-sây Gönül (murabba)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
5,00 (4) Hikâyet-i Gam-ı Hicrân-ı Yârı Mı Diyelüm (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
3,00 (4) Karar U Sabrum Alan Zülf-i Bî-karârundur (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
5,00 (3) Subh-dem Her Gice Ağyar ile Ol Yâr Oturur (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
5,00 (1) Târîh-i Feth-i Kal’a-i Ermenek (tarih)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
3,33 (3) Yersâ Ba’z-ı Evlâd-ı Asdıkâî (kıt’a)
Ahmed Paşa21 Mart 2006
3,66 (3) Yine Bu Cevr Ü Cefâlar Bize Cânâ Neyiki (gazel)
Ahmed Paşa21 Mart 2006