Şiir Tutkusu

Menü

Didüm Yâra ki Dudağunı Emsem (gazel)

Didüm yâra ki dudağunı emsem
Didi dervîşe la’l olur mı em-sem

Didüm kim dökmesün kanumı gamzen
Didi kanun döker cânun alur hem

Didüm ağzun ne güherdür bilinmez
Didi cân râzıdur va’llâhu a’lem

Perîşânam didüm zülfüne didi
Perîşânlık degül sevdâyiye kem

Didüm kim nesh ide mi hüsnüni hat
Didi nesh olmaz âyet k’ola muhkem

Didüm ağzun ile yüzün ne durur
Didi şorgör şekerle gül durur hem

Didüm zülfün neçün hamdur didi kim
‘Aceb midür benefşe kim ola ham

Didüm kim hem-dem olsan Ahmedî’ye
Didi yitmez mi derdüm ana hem-demAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Ahmedî5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
3.33/5 Toplam verilen oy : 9