Şiir Tutkusu

Menü

Bana Bir ‘ilm Keşf Oldı Senün Hüsnün Kitâbında (gazel)

Bana bir ‘ilm keşf oldı senün hüsnün kitâbında
Ki yüz bin ‘akl ‘âcizdür anun bir fasl-ı bâbında

Eger nâr-ı hevân içre revân cânı kılam teslîm
Ruhun mihriyile güller biter sinüm türâbında

Bana dünyâ vü ‘ukbâda yiterdi ‘izzet ü hürmet
Eger itiyile yârun olaydum yâr bâbında

N’ola gizlense gün yüzün müselsel zülfün altında
Ki rûşendür nihân olur kamer gice nikâbında

‘Aceb mi vasluna irmek hayâlin itdise ‘Adnî
Ki slutânlığa irişür gedâ yalancı hâbındaAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
Adnî5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.00/5 Toplam verilen oy : 4