Şiir Tutkusu

Menü

Ahmedî

Toplam 5 şiiri bulunuyor

Ahmedî Şiirleri

3,33 (9) Didüm Yâra ki Dudağunı Emsem (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
3,00 (2) Egerçi Yûsuf-ı Mısrî Kamu Güzelden A’lâdur (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
4,66 (9) Elüme Bir Kadeh Sunarsa Dilşâd (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
2,60 (5) Saçun Durur Kamu Cânlar Belâsı (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006
4,50 (2) Salalı ‘anberîn Zülfün Gül Üzre Tâze Reyhânı (gazel)
Ahmedî21 Mart 2006