Şiir Tutkusu

Menü

Zihî Gevher K’arulıkda Güher Veşdür Dişi Lü’lü’ (gazel)

Zihî gevher k’arulıkda güher veşdür dişi lü’lü’
Yüzin görü burur yire özin her dem gül-i hod rû

Yüzi güldür saçı sünbül boyı serv ü lebi şekker
Melek-sîret hasen-sûret kaşı fettân gözi câdû

Bilüsüzlik idüb bu kim mukâbil oldı yüzine
Kamuya rûşen oldı kim katı yüzlüyimiş gözgü

Yiridür tağlara düşsem bugün Ferhâd veş andan
Ki şîrîn sözleri vardur şekerden hem dahı tatlu

Niçe gözleyem ol kaşı ki hışmı yasını kurmış
Atar kirpükler ohını pey-â-pey gözüme karşu

Bilünden kimsene hergiz haber virmeye kılca
Kemer ger kıl yaranlara heber virmezise gizlü

Degül mümkin ki gönülden ögütle çıkaram anı
Ağarmaz hîç Dehhânî yuyuban sûret-i hindûAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
Dehhanî4 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.00/5 Toplam verilen oy : 4