Şiir Tutkusu

Menü

Yine Bu Cevr Ü Cefâlar Bize Cânâ Neyiki (gazel)

Yine bu cevr ü cefâlar bize cânâ neyiki
Bu kadar hışm ü belâlar dil ü cana neyiki

Biliriz düşman el uzatduğunu sünbülüne
Bilmezüz dahi başumuzdaki sevdâ neyiki

İtlerün kıldı alâle işiğüne varıcak
Seni sevdüğüm için bana bu gavgaa neyiki

Gice zülfün görüben düşde perîşân oldum
Dostlar hayr ola din bize bu rü'yâ neyiki

Ser-i kûyunda figaan ile gören Ahmed'i dir
Yürür âvâre olub yine bu şeydâ neyiki


Açıklama: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
Ahmed Paşa17 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
3.66/5 Toplam verilen oy : 3