Şiir Tutkusu

Menü

Tutalum Zenbîl ile Gökden İner Meh-pâreler (gazel)

Tutalum zenbîl ile gökden iner meh-pâreler
A begüm yerden mi çıkdı âşık-ı bî-çâreler

İhtiyat itmez misin andan ki ashâb-ı niyaz
Baş açub zari kılub yerden göğe yalvaralar

Câm-ı lâ'lünle şarâb-ı nâb hem-reng olmasa
Güvleyüb düşmezdi sâgar üstine âvâreler

Âfitâbum yüzün ağ alnun açıkdur gerçi kim
Sâye-vâr arduncadur bir nice yüzi karalar

Ey Necati çıkma yoldan aldanub güzellere
Şem' gibi sanma kim dâim önünce varalarAçıklama: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Necatî13 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.5/5 Toplam verilen oy :