Şiir Tutkusu

Menü

Tut Dilüni Eyleme La’l-i Leb-i Cânânı Medh (gazel)

Tut dilüni eyleme la'l-i leb-i cânânı medh
Bendeye lâyık degüldür eylemek sultânı medh

Mihr-i 'âlem-tâbı medh itmek düşer mi zerreye
Kevkebe lâyık mıdur itmek meh-i tâbânı medh

Cânuma lezzet irişdügin hadeng-i yârdan
Yâremün ağzına dil olmış ider peykânı medh

Oklarunı medh ider cismümde olan her kılum
Her çemen dildür sanasın kim ider bârânı medh

Medh-i 'âlemden çü müstağni olupdur âfitâb
'Adliyâ nice idersin ol gözi fettanı medhAçıklama: Vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Adlî (II. Bayezid)5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 2