Şiir Tutkusu

Menü

Senin Şairin Resullah.1-2-3

SENİN ŞAİRİN-1

Sen ki Habibullah sın ve benim sevgilimsin.
Membaın Yaratıcım,baştan sona ilimsin.
Tüm esrarın madeni, her sırrın şifresisin.
Benim canımın bağı ve ruhumun sesisin.
Sen bütün insanlığın,vird-i oldun ağzında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Nurlarının ummanı,tüm canların canısın,
Resûller başlangıcı,insanlığın sonusun.
On sekiz bin alemin,Nur-u sun Güneşisin,
Canların başlangıcı,tüm canların eşisin.
Hayatımın gayesi,tabii senin arzunda.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûllulah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Her derdin dermanı sen,inâyetin membağı.
Gözümün güherisin ve yüreğimin yağı.
Güzelliğin gözdesi,her güzelin mihengi.
Ruhum seni hissedip,bilince atar rengi.
Tüm canlıya kurtuluş,uhra da ve arz ında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûllullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Yer yüzünde her kutsal,senden alır şanını.
Tek saçıyın teline,veririm ben canımı.
Ve ben seninle bildim,sebebi hayatımı.
İnancım sen duyarsın,zerremin feryadını.
Her sevenin kalbinde ve zikr i avazında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Her alimin imam-ı, her dinin kaynağı sen.
Kâinat zikir çeker,ser zâkiri ise sen.
En hayırlısı sensin,bütün yaratılmışların.
Nebatat ve hayvanat,insanlarla kuşların.
Seni bilen yırtılır,seherin ayazında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.

SENİN ŞAİRİN-2

Gelmemiştir gelmezde,senin gibi sevilen.
Sensizlik zindan bize,güneş feyz alır senden.
Hayatın baştan sona,sanki canlı bir kur-an.
Sen benim efendimsin,tüm insanlara sultan.
Hepsinde aynı coşku,fark yok çok ve azında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûllullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Gözümü yumup gördüm,cezüretûl arab-ı
Gerçeğe tebdil ettim,hayat denen serab-ı.
Sath-ı arz bir mescidin,eyy imamlar imam-ı.
Seninle tamamlandı,tüm Dinlerin noksanı.
Her inanç ta varlığın,mayasında özünde.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Mekke-i Mükerreme,mihrap-ı dır zatıyın.
Kaab-ı na fazla gelir,ilmin se insanlığın.
Ezelden ebed-e ce,hutbeni irad etmen.
Zulüm atı yok etti,Nurlar ile setr etmen.
İnsanlık hayat buldu,Nurların beyazında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Medine-i Münevvere,seninle şereflendi.
Seni bağrına basıp,hâle can-ı dinlendi.
Medine-i minberin,Kur-an ın ilâm yeri.
Kur-an oldu her aklın,gönlün,gözün güheri.
İlimlerin tek yolu,fen ve bilim bazında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzırda...
M.M.M.
Her mevcut aydınlandı,Kur-an ın nuru ile.
On sekiz bin âlemde,kürre ve zerre bile.
Hayatın gayesini,sen anlattın aleme,
İns-e cin-ne meleğe,vede bütün ademe.
Her canlıya öğrettin,bir öğretmen nazında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn- Sabit tarzında...
M.M.M.
SENİN ŞAİRİN YAA RESULULLAH-3

Neciyim nerden geldim? Nereye gideceğim?
Görevim ne? Dünyadan ben ne götüreceğim?
Bürhan- ı bahirisin,her ilimin her sırrın.
İmamların imamı,sahibisin her asrın.
Cennetin anahtarı,İman-ın rumuzunda.
Lâ ilahe İllâllah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Anlattın insanlığa,ırk,cins ve dil üstü.
Seni kabûl etmeyen,insanlığına küstü.
İlm-i kabûl etmedi,taassup-a gömüldü.
Alâyii illiyyinden,nur iken nar-a döndü.
İnsanlık mutlu memnun,İslâm ın havuzunda.
Lâ ilahe İllâllah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbn-u Sabit tarzında...
M.M.M.
Efendim peygamberim,benim canım canânım.
Ahmedi Muhtarımsın,sende benim kervanım.
Sülûk ettim yoluna,hoş buldum Mihmandarım.
Senin ehli beyti ne,Sıddıku na kurbanım.
Selman varii baş koydum,şehit olma hazında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbnu Sabit tarzında...
M.M.M.
Beyâzıdi Bestamin,ufkumda bir Nurdan had.
Hace Abdulhakı,öğretti aşkii sanad.
Varisi tahtı Tarikât,Şahı Nakşbend.
Ubeydullah ahrarla,Muhammedi Semerkand.
Bu altın silsilenin,parlayan yalazında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Senin şairin Hassân İbnu Sabit tarzında...
M.M.M.
İmamı Rabbani den,Halidi Bağdadi ye.
Tahael Hariri den Mahmut Sami efendiye.
El aldım Halef Osman Nuriyyi pûr hayaye.
Aciz ömer çetinkaya sen,aşk ta düştün payeye.
Bağırarak geldin tez,sanki şimşek hızında.
Lâ ilahe İllallah Muhammedûn Resûlullah (sav) .
Aşığın pirim Hassân İbnu Sabit tarzında...
M.M.M.

Ömer Çetinkaya
Congeri
Ömer ÇETİNKAYA225 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.5/5 Toplam verilen oy :
Ekleyen Kullanıcı : ömer çetinkaya