Şiir Tutkusu

Menü

Şehümün ‘aşkıdır Cândan Mukaddem (gazel)

Şehümün ‘aşkıdır cândan mukaddem
Anun derdi benüm gönlümde muhkem

Düşeli lebleri ‘aksi gözüme
Döker iki gözüm her demde hoş dem

Nigârun gönli benüm ile hoşdur
Anunçüngelmedi hâtıruma gam

Olar kim bizi bu yirde dilemez
İlâhî ‘ömri olsun anlarun kem

Bugün câmı ki bâğ içinde içerem
Sevinsün gûrı içinde bu dem Cem

Bana sini gerekdür ey gül-endâm
Temâmet ‘al-i ‘âlem ne’m durur ne’m

Yoluna Şeyhoğlı terk eder cân
Esirge hüsn ile ki oldun mükerremAçıklama: vezni: mefâ’ilün fe’ilâtün fa’ûlün
Şeyhoğlu Mustafa5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
3.00/5 Toplam verilen oy : 2