Şiir Tutkusu

Menü

Sâkiyâ Mey Sun ki Bir Gün Lâlezâr Elden Gider (gazel)

Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider

Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum
Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider

Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül
Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa
Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider

Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden giderAçıklama: Vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Avnî (Fatih Sultan Mehmed)4 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.20/5 Toplam verilen oy : 5