Şiir Tutkusu

Menü

Saçun Durur Kamu Cânlar Belâsı (gazel)

Saçun durur kamu cânlar belâsı
Yalınuz ben degülem mübtelâsı

Eger nefs ü v’eger ‘akl u dil ü cân
Gözündür kamunun ‘ayn-ı ‘anâsı

Küsûf ile zevâle irmeyeydi
Yüzün nûrından olsa gün ziyâsı

Gele cân kokusı gülden meşâma
İrerse bâğa zülfünün hevâsı

Seni görüb nice kızarmasun gül
Yüzinde var durur âhir hayâsı

Olaydı nergisün gözleri Rûşen
Ayagun tozı olsa tûtiyâsı

Gerek kim sabr ide derde ‘âşık
Ki bî-şekk sabrdur ‘âşık devâsı

Seni diyen koya varlığın elden
Fenâdur ‘âşık olanun bekâsı

İdicek Ahmedî yüzün gülin vasf
Gerekmez bülbülün sâz ü nüvâsıAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Ahmedî5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.60/5 Toplam verilen oy : 5