Şiir Tutkusu

Menü

Nesimî

Toplam 10 şiiri bulunuyor

Nesimî Şiirleri

4,81 (11) Allâhu Ekber Ey Sanem Hüsnünde Hayrân Olmuşum (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
3,92 (13) Âyet-i Seb’a’l-mesânîdir Yüzün (tuyuğ)
Nesimî21 Mart 2006
4,22 (9) Bulmışum Hakk’ı Ene’l-hak Söylerim (tuyuğ)
Nesimî21 Mart 2006
3,37 (16) Cânımın Cânânesisin Ey Habîb (tuyuğ)
Nesimî21 Mart 2006
5,00 (5) Düşmişem Bî-yâr İlâhî Kimse Bî-yâr Olmasın (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
4,66 (3) Ey Nesîm-i Subh-dem Bi’llâh ki Yârin Hoş Mıdur (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
4,25 (8) Merhabâ Hoş Geldin Ey Rûh-ı Revânım Merhabâ (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
5,00 (1) Tâ Kıldı Tecellî Bu Benim Gönlüme Allâh (müstezad)
Nesimî21 Mart 2006
4,66 (6) Yüzün Cennetdir Ey Rûh-ı Musavver (gazel)
Nesimî21 Mart 2006
4,00 (4) Yüzünü Sûret-i Rahmân Okurlar (gazel)
Nesimî21 Mart 2006