Şiir Tutkusu

Menü

Micingirt Şiirleri J

İklimin Olayım

Yoksa boğulurum uzat elin ver
Beni itekleyip ırmağa attın
Büyülü duygular hoş seslenişler
Füsunkâr tatları benimle tattın

Seven sevdiğine kapı aralar
Vaktin uzunluğu kimin günâhı
Benli hasret değil vuslat yaralar
Aynen kabir gibi sabrın eyvâhı

Bu nasıl seyahat yolcu nerdesin
Gündüzler çok ağır geceler çetin
İklimin olayım hangi yerdesin
Bensiz iki büklüm senin hicretin

03.01.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Hüsnüzân

Gür akar kirlenmez şiirsel sular
Kulu pek faş eder içindeki zân
Şâirin ritmidir temiz duygular
Her zaman aldanır başka zanneden

Mesnetsiz hisleri salma her yana
İsmim anıp yalan ile süsleme
Anlasana kardeş dedim ben sana
Dedikodu ekip varlık taslama

Dostluk nağmeleri salmışım bir bir
Günbegün beraber sizinle sizsiz
Gerçek aşklar iffet ile yeşerir
Bilir misin izzet iffet âşk eşsiz

02.01.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Analar

Hak rızâsı kalbimdeki tek tasa
Biri gelip günahıma ağlasa
Cennet bize bilmem helâl olur mu
Anaların duâları olmasa

31.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Allah'ım Yakma

Allah'ım Yakma

Ne çok hakikati var soğuk terin
Tüketir bir soluk bütün fıtratı
Bitiş son macera sonu kaderin
Var mıdır bilmem ki kulluk sıfatı

Dâvet salâsının ezgisinde ben
Yüreğim tir tir benzer serçeye
Susmuş bekliyordur o soğuk mesken
Belki acır beni alır bahçeye

Bana pek apansız size sıradan
Nasıl anlatsam ki o büyük günü
Ürkek koyun gibi kaçar sürüden
Kapar gözlerimi ruhun sürgünü

Her yanım ney sesi bu nasıl beste
Gelip uyandırsa ne olur biri
Bilinmeyenler var çıkan nefeste
Komşuya angarya ölüm zinciri

Yüzüm kar beyazı yavrular üzgün
Kimseyi kimsesiz yetim bırakmaz
Cürmüm pek çoksa da imanım düzgün
Kulum der affeder inşâllah yakmaz

_________________'Lezzetleri yok eden ölümü çok anın.' (Tirmizî)

28.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Vebâl

Benlik nedir enâniyet bıçağı
Samimiyet bahçesine erseniz
Hiçlik açar muhâbbetin çiçeği
Nankörlük bu hiçlik nedir derseniz

Huzur sevgi aşktan alır rengini
Sükût hâli bir sofiden sorsanız
Kim söndürür bu bendeki yangını
Duman tüter her nereme vursanız

Teslim olsam huzuruna ermeden
Gereğince bana akıl verseniz
Münker Nekir sorgu suâl sormadan
Vebâl büyük gülüp seyrederseniz

27.12.12 Bursa
_________________'Lezzetleri yok eden ölümü çok anın.' (Tirmizî)

Ömer Ekinci Micingirt


Şâir Var

Şâir var zevk sefa kendine kuldur
Şâir var her dâim dikene güldür
Şâir var gurura benliğe dildir
Şâir var hep veren hep veren eldir
Şâir var minâre kubbe hilâldir

Şâir var muhakkak daim mesûldür
Şâir var bir ömür samimi hâldir
Şâir var pek yalnız yokluğu boldur
Şâir var bey paşa ve ilm-i kâldır
Şâir var ölçü yok haddini bildir

Şâir var sû-izân pahası züldür
Şâir var ibret al kafanı kaldır
Şâir var cehennem odundur daldır
Şâir var git geldir haram helâldir
Şâir var bir ömür vakti zevaldir

Şâir var ye iç yat yediği yaldır
Şâir var gâyesiz günahkâr maldır
Şâir var hüsranda nefse hamaldır
Şâir var idrâk yok verimsiz çöldür
Şâir var hayvandır eşeğe naldır

Şâir var Serdengeç âşk arzuhâldir
Şâir var pek Necip ümmete çuldur
Şâir var Nazım’dır izmihlâldir
Şâir var hep devrim hep ihtilâldir
Şâir var sürekli emri ihlâldir

Şâir var gerçek yok ömrü hayâldir
Şâir var mahlûkat, ismini kaldır
Şâir var boş elek doldur ha doldur
Şâir var yetim der yetimi güldür
Şâir var ben gibi konuşan lâldır

Şâir var tanıma tepinen fildir
Şâir var şuûr yok derin mahfildir
Şâir var bir kıta bir ülke ildir
Şâir var Cahit’tir sürgün Cemal’dir
Şâir var hâl makam idrâk kemâldir

Şâir var soyunuk irfanda duldur
Şâir var teslim der teslim makbuldür
Şâir var gelenek töre usuldür
Şâir var şüphesiz fikri asildir
Şâir var tefekkür fasıl fasıldır

Şâir var bilinmez gizli abdâldır
Şâir var bayraktır bayrakta aldır
Şâir var Nasûhi yol ilmihaldir
Şâir var gıpta et sûfidir baldır
Şâir var öldür der ölümü öldür

Şâir var tek derdi sorgu suâldir
Şâir var beş vakit önde evveldir
Şâir var Bin Sabit belki Bilâl’dır
Şâir var Mevlâna, Âkif, İkbâl’dır
Şâir var istiklâl ve istikbâldir

24.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Muhammed sav

Muhammed (sav)

İçimi bir hüzün kavrar yarından
Ney sesi çağırır inceden ince
Niyâzi duygular yâr diyârından
Ağır sevdâ tutar gülüm deyince

Yıldızlar parıldar mübârek günde
Açılır kapılar akla koyunca
Acayip olurum aklım sürgünde
Geceyi giydirip gündüz soyunca

Dörtlükler sakladım beyitler ile
Anlatabilecek kafamda nice
Markatlı beldede seyitler ile
Hep seni seyrettim sensiz iç içe

Sana emin dedi bahtsızla bile
Yaş döktü hoş kütük dile gelince
Sokakta kahkaha bendeki çile
Yer-gök raks ederdi sen hep gülünce

Gözleri mâbedim özlemi mihrâp
Kölesi olayım ömür boyunca
Gönlümün fermânı âşk olsun yârâb
Yandıkça yanayım ismi duyunca

21.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Uyan Micingirt

Sahte sâmimiyet renklerimi yer,
Aklıma hükmedip gel sırtıma bin.
Zorlu serüveni yazmaksa hüner,
Yazıyorum işte, avun ve sevin.

Ensemizde tufan ki inancım tüm,
Tenhâ vakitlere yaptığım yorum.
Merhametsiz vehim acı tebessüm,
Düşündüm kendimce ne bekliyorum.

Neslin ruhunu gör sokağa bak ta;
Mantık alev alev ben gibi haydût!
İzzet ayakaltı, zillet tabakta,
Bozmuşuz âhengi her bir köşe put.

Ben benden kaçarım gölgem sağımda,
İfâdem pek bozuk cürmeder her an.
Ve aşktan habersiz, aşk dudağımda,
Korkarım vuslatım bugünden virân.

Milletçe el ele gelin beraber,
Bismillâh yazalım hemen her yana.
Çile bürünelim gözyaşı yer yer,
Ezelden ebede bütün cihâna.

Rüya mı benim ki anlat gel hele
Enkazı anlatmaz derin vaazlar
Milli bir ruh gerek, darb-ı mesele
Yobaz der yaftalar gider gammazlar

Yüreğimle yazdım, biraz acele,
Geçmişle iç içe çok sözlerim var.
Uyuma Micingirt, uyan kalk hele;
Semâvi ülkeye esiyor rüzgâr!

18.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Maya

Kıyamete sipermiş(!) şu efsane Şirince
Ölümsüzlük nerede, konu epey derince…
Nankörler toplanmışlar, seslenişten bihaber;
Kıyametin dehşeti, imansız geberince!

17.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Sevi

En aşkın sonbaharı, âşıklarsın narası,
Takatimi eşeler, duyguların yarası.
Çile heceliyorum, daha dörtlüklerde var,
Yeşillere bürünür, gözlerimin karası.

Ben hüzünler sağdıkça, yağmur gülümser gökte,
Hissiyatım toy düğün, çok şey saklı yürekte.
Mevsimin serinliği, yer yer ters eser rüzgâr,
Gidin bakın asılı, hıçkırıklar direkte.

Huzur besle micingirt O’na sergile varın,
Sevi almadan vermek, sevmek çocuktan nârin…
Gerekirse dizüstü ona koşmak bir ömür;
Muhâbbeti vuslatsa, git yolunda öl yârin!

17.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Cehâlet

Her sözü izâfi, gel de tarif et;
Değer yargısı yok, yürüyen alet.
Zorbalıkta mahir, fıtratta uzak,
Zihni kalabalık, seyri cehâlet!

13.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Korku Ve Ümit

Bir katre gözyaşı bir dua yâda
Mai bulut gibi gözlerimi tut
Hangi nehir akmaz akan dünyada
İnilmez merdiven nerede mevcut

Yorgun günlerimi aldım elime
Tekrarı yok ömrün baktım hâlime
Cürümde muttasıl yazık dilime
Acı içindeyim gel beni uyut

Şiirler hüznümdür mevsim çok serin
Sonun telaşesi mevzu pek derin
Su gibi içtiğim yazı kaderin
Emriyle kuşatmış korku ve ümit

12.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Adsız

Sözler okka gibi cürümler hadsiz,
Yinede inançsız demem adama.
İslam’la sorunlu şu bizim Adsız,
Hak dava İslamsız olmaz ki ama!

Zemzemle gürleyen suyum bu benim
Sabır topluyorum, huyum bu benim,
“Asım’ın Nesli” kim, buyum bu benim
Adsızlar Asım’ı bilmez ki ama!

Felsefe pervazsız, bırak deliyi,
Ayete muhâlif müptezeliği,
Sattım On’suz olan gevezeliği,
Hakikat şakaya gelmez ki ama!

11.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Gözleri Görün

Gözler gerçekte toprak kevser denizlere renk
temiz koyu kahve
gözler masmavi

Ve inleyen bakışlar ümitle bakan gözler
billur billur yemyeşil ve âlâ

Kâh fişek gibi tıpkı mermisiyle zımbalar
Kâh efsunlar insanı
Bazen taşı çatlatır

Çok şeyi müjdeler hükmeder saltanata
süzerek perde perde
pırıl pırıl vefakâr

Yanışın muştusunu alev alev tüttürür
damla damla yağar görünmeyen
kadim yüreklere

Gözler görüyorum gözlerimi
sessizce tan yeri ağarırken
baharı gözleyerek

Bahsetme gözsüzleri
Firavunla atbaşı
ki başka bir muamma

Birde ölümsüz gözler
sonsuzluğa kementli
sanki nurdan
küheylan

Ah gözler ah
sevinç keder hicran der
ızdırap der hüzün der
çile de der
çile de…

07.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Mevcuttur

Kalbi dudaklarına, sıkıca tuttur;
Yol eyle tefekküre, sahibini gör.
Bireyselliği bırak, erenlere koş;
Her devirde bir Yunus, mutlak mevcuttur!

04.12.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Muhteşem

Karabağ ah Kerkük Türkistan Kırım
Büyük sevdalarda ayrılıklar var
Yazıp yaşayarak his bırakırım
Sırtımda hep küfe keder gam efkâr

Muhteşem sözcüğü neyi andırır
Yitik zamanları hep arıyorum
Asımın nesli mi kim inandırır
Kehânet kuruyor yalvarıyorum

Şiir karadelik ben pek gayrette
Dörtlüğün hırsıyla vurabilirim
Diziler pek arsız asım hayrette
Uçurur dibine varabilirim

İçimde yenilgi gülmeyin bana
Ellerim titriyor üzülmekteyim
Bir kere aslına dönüp baksana
Harem pisliğinde ezilmekteyim

Hicvettim hâlimi ne deyim daha
Fahişelik usulden çağdaşlık diye
Örf adet hakaret biçilmez paha
Deyyusa bu haklar kimden hediye

29.11.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


İslam’la

Ruhları büyüleyen, sonsuzluk yoludur din,
Nemrut olup gidersin, nedir İslam’la derdin?
Bilinmezleri bırak, mahşeri düşün gafil,
Şeytan gülerek der ki; geberdin sen geberdin!

28.11.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Değişmez

Ruhum pek filinta, mesafe kısa,
İdrâk paramparça ah bir anlasa…
Kervânı dağıttık yüzyıllar boyu;
İslam tek kurtuluş değişmez yasa!

27.11.12 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt
Ömer Ekinci Micingirt414 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.5/5 Toplam verilen oy :
Ekleyen Kullanıcı : Ömer Ekinci Micingirt