Şiir Tutkusu

Menü

Micingirt Şiirleri G

İrkilmiyorum

Boşlukların sırtında mânalara varınca
Dökülür yapraklarım yola düşer ar hayâ
Nehirleri kemirip topraklara sarınca
Belirsizlik gülümser merhem olur yaraya

Sakın bana bağırma hiçbir şey biliyorum
Çok şeyleri görürsün şiirlere dön bak ta
Uçsuz karanlıklarda susup irkilmiyorum
Kendimi dinliyorum zihnim gıcırdamakta

11.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Evlat

Bugünler çok çetin vazgeçme sakın
Çevir yarınları heyecana bak
Tarih kuluçkada doğuş pek yakın
Ölümsüz ruhlara yoktur uyumak

Ümide çarpıyor bendeki tasa
İzâha ne hacet derinden duymak
“Asrın idrâki” der değişmez yasa
Sana yakışır mı yerinde saymak

Asla soru sorma vakitten yana
Zafere götüren yolda yok caymak
Mâzi hasret kaldı cennet vatana
Tekrar vazifendir “tekbir”i koymak

10.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


İzi Var

Demokrasi öldü baharlar tamam
Birkaç ocak yakıp söndürdü dünde
Cehennemin dibi tıpkı bu adam
Tahrirde kan aktı yine bugünde

Ordular gizlemiş şeytanın türü
Cellatlar dolaşır boy boy bir sürü
Fetva çıkarttırır çağın nankörü
Yahudi izi var sanki kökünde! ..

10.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Teslim Ol

Göreni görmemek perde arkası
Akıl var belki de idrâktan noksan
Çok şeyi üşütür aklın parkası
Organların yüktür seyirde yoksan

Ne çok hikmet saklı bir damla kanda
Kiminde bir zulmet kiminde nurdur
Ötesi cürümler kalır arkanda
Teslim ol verene ölümün durdur

08.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Oğul

Kalk yiğidim kal hele, yeniden doğrul oğul
Yoldaşın kim dostun kim, zincirleri kır oğul
Nefsin sussun sen bağır! Hak için haykır oğul
Zaman mekân dinleme şahâdet yoğrul oğul! ..

Ömer Ekinci Micingirt


Helâlim

Gülümsemen baharım, susmaların kış dedim
Yüzün hep ayışığı, kaşların nakış dedim
Hem ben sana ne dedim yaklaş hele helâlim
Gözlerini ayırma,sıkıca bakış dedim! ...

08.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Güzel

Cennet izâhsızdır cehennem özel
Kıymetli varlıktır el ayak göz el
Sermaye emânet tâbi ol O’na
Aşklar karşılıksız öp beni güzel

Sevmek güzel lâkin özletme beni
Fazla azap verme öperken emi
Kader bu iman et tâbi ol O’na
Misâli gerçek say, yaz hikayemi

Gözyaşı yıkarmış her güzel yüzü
Yüz yüzü yuyarmış temyiz temyizi
İçten el’amân et tâbi ol O’na
Belki bu rüyalar aşk vuslat izi

07.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


İltimasla

Üzüntüler sardım geçtim karşına
Gönülden şöyle bir gülemedim ben
Hiçbir şeye muhtaç sözler elbette
Gerçek beklentiler bekler ahrette
Hep başım eğiktir Hakk'ın marşına

Ne olmak isterim gözlerimde nem
Geldin gelecektim gelemedim ben
Huzur sevgi nefret derin bu mevzu
Avam gurur taşır veli tevâzu
Artık susasam da verme istemem

Hükmün sen sebebi değilsin asla
Efendi, kıymeti bilemedim ben
Nefsin tüm halleri ve yolları var
Korkular korkular nereye kadar
Sonun hakikati yok iltimasla

03.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Irk

Âdem kimdir idrâk et, dürüst çalış diri gez
Gücümün nispetinde kıymetim gayretimdedir
Cesedimin pahası rengimle ölçülemez
Mâzim şanlı eyvâllah, gayem şirkse ırk nedir!

03.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Vazgeçtim

İzahâtım vazgeçmenin belgesi
Beterini yayacaktım vazgeçtim
Dayanılmaz ihânetin ertesi
Çok konuştu diyecektim vazgeçtim

Hırs bürümüş ifâdeler dolmaz kab
Gülünç oldu yargıları pek harâb
Çatal sözler sefa sürer aşk şarâb
Şişeleri sayacaktım vazgeçtim

Fesatçı bu koşuşunu durdurun
Zerresi yok derûnunda onurun
Biliyor mu edep erkân bir sorun
Utanırım sayacaktım vazgeçtim

Epeyceme büyümüştür bu cüce
Borazanı kazanmaktır derece
Nifak yayar kaleminden her gece
Koyun postu soyacaktım vazgeçtim

Bir acâyip ve çok tuhaf yol bulmuş
Kibrit yakıp çok şeylerden kurtulmuş
Tezgâh nedir plan nedir çokbilmiş
Anlat desem duyacaktım vazgeçtim

Deme sakın alnım açık yüzüm ak
Çok eğirdin su götürür bu yumak
Şeytanlarda pek görülmez uyumak
Uykuların oyacaktım vazgeçtim

Yolun bozuk bacakların batakta
Hesap ağır toprak kaplı yatakta
Kendine gel ötelere dön bak ta
İfşa edip bayacaktım vazgeçtim

Anlatamam bir şiirle ben seni
Yalan dolan iftiranla vur beni
Şâir değil sen ki acans bülteni
Cürmü öne koyacaktım vazgeçtim

01.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Alkışlar

Cehâlet hükmetmiş kalkışlarına
Delâlet aşkolmuş bakışlarına
İhânet gizlenmiş alkışlarına
İzân kalabalık irfan gürültü
Bismillâh uğramaz yaz kışlarına

01.10.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Bıraktı

Ceplerimde şiirler zamana diş bilerken
Gecelerin omzuna solgun zaman bıraktı

Geldi yazsonlarında kuş uçmaz bahçelere
Yağmursuz sunaklara sözü üryan bıraktı

Ümit kırıntıları türetilen zamanda
Heybeler sırılsıklam binyıllık zân bıraktı

Ay darağaçlarına, yağmur çığlık yağarken
Akbabalar sırtına mevsimsiz han bıraktı

Sönmüş vesveseleri lacıvert meltemlere
Doladığı sürece çok kez pişman bıraktı

Sonsuz hayata doğru ne hayrı şerri vardı
Basireti kaybetmiş yürüyen can bıraktı

Sınırsız arzuların doyumsuz tekrarıyla
Neticeden bihaber aşk der hicran bıraktı

Çok şeyinin hayaliyle derin münakaşalar
Ben’i bana giydirdi hep bana ben bıraktı

Bağlattım gülüşleri imlâsız satırlara
Bilindik hastalıklar ve heyecan bıraktı

30.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ne Gerek

Bir nefeslik dünyalığa meyletme
Dil dudağa dedikodu söyletme
Akıllı ol yine beni huylatma
Ne gerek var anlıyorum ben seni

Fitil olup karanlığa ateş yak
Titriyorsun dön kendine dön bir bak
Ne güzeldir O’na koşan kaydırak
Gülüyorsun şeytan tutmuş enseni

İftira zân hücrelere zulümdür
Hoşgörü çal senfonisi hilimdir
Tefrikalar kök salınca ölümdür
Perde iner akrep bürür hisseni

Kavgacıklar ürettin hep doyunca
Şaşakaldım sözlerini duyunca
Rivâyet mi yazdıkların hem bunca
Kibre sattın bütün yaz kış seneni

Ezberleyip atma sözü bir yana
Acı sözler altın başak yârene
Sorar biri vâkit tamam sıra ne
Nasıl olsa terk edersin sen seni

26.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Sisi

Diriliş ve sabır imtihan türlü
Küfrün temsilcisi Firavuna eş
Abdülfettah ismi küfre mühürlü
Korku çığlıkları ondaki ateş

Esmalar yüz vermez görünmez olur
Gün ola görelim, muhkem hesap yap
Darbeci arsızlar erinmez olur
Her yerde bir Sisi her yer inkılâp

Masonik deyyuslar batmaz bu gemi
Sahipsiz sevdanın belki yanışı
Nasıl anlatsam ki ûlvi bestemi
Yakındır inşallah dalgalanışı

26.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Şartlanmalar

Teslimiyet timsâli arılar ve karınca,
Gerçekten kaçıyorum şartlanmalar sarınca.
Beden varıp şuûra tâbi olduğu anda;
Gözümü kapıyorum ortalık kararınca.

26.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ahvâlin

Rüzgâra denizler bana sen gerek
Azgına tutsaklık urganı kalın
Gitmek istiyorsan bakma gülerek
Dilinin ucunda hep hoşçakalın

Umutsuzlukların umutlar deler
Sesler ve korkular birde perdeler
Ve sevinçlerimiz sâhi nerdeler
Sahtekârlıklar açık ve yalın

Yer yer derunuma kalleşlikler tam
Yerleşmek isterken reddeder kanmam
Bir ömür hep seni yazsam uslanmam
Alın dörtlükleri mahremsiz alın

Yıllardır koşarım mısra arası
Yalnızlık salıyor fecrin narası
Yarenin güzeli yürek yarası
Ölümden farksızdır ölümsüz hâlin

Yazdıklarım boğuk vakit hep gece
Saatler ihtiyar zamansız hece
Zihnimi tırmalar derin düşünce
Ruhumun çığlığı senin ahvâlin

25.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Hayallerimiz

Islat gözlerimi yalnızlık aksın
Yorgun sabahların yazgılarıyla
Beni sensizlikte arayacaksın
Umutsuzlukların çizgileriyle

Sakın terk ederken isteme izin
Çok şeye gebedir belki bu şehir
Ateş ve kelebek seçmemeksizin
İçimde yanardağ mısra ve şiir

Böyle sürmeyecek kahretsin teksin
Yine bak boşlukta hay ellerimiz
Yer yer gençliğimi isteyeceksin
Uçurumlar gibi hayallerimiz

23.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Vuslattan Ziyâde

Sükûn sevdaların hâl’e gelişi
Cehli işlemişim iliklerime
Şuûr vicdanların yola gelişi
Ağu tozu kattım emeklerime

Nankörlük bilincin kâla gelişi
Liyâkat bağlasak eteklerine
Hidâyet arının bala gelişi
Tefekkür örüyor peteklerine

Aynen bülbül tıpkı güle gelişi
Umudu bağlamış bileklerine
Belki bir yudum su çöle gelişi
Dolar mı ömrümün eleklerine

Bambaşka tebessüm hele gelişi
Katlanamıyorum dileklerine
Vuslattan ziyâde çile gelişi
Hasreti işliyor kemiklerime

Ne güzel hilâlin ala gelişi
Söz etmem zamane çelenklerine
Gelgitler ruhumun dile gelişi
Sarıldım nasihât yeleklerine

23.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Dakikalarım

Yaşadığım sürece içim pek rahat
Aynaya bakınca
İlhâm cerâhat

Neye vasıta ki attığım tweet
Susun seyredin
Seyredin evet

Gerçekte duyarsız idrâkte varım
Korkularım kadar
Dakikalarım…

23.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Sevgili

Sevgili dediğin evden çıkınca
Yıldızları arkasından yürütür
Ejderhalar peşi sıra bakınca
Kem gözleri iffetiyle çürütür

Tomurcuk tomurcuk aşk taneleri
Yeşile çevirir viraneleri
Tennûreyi giymiş bahaneleri
Şefkatinde tüm renkleri arıtır

Yazgılarda onsuz sesler boğulur
Gülüşünde mürekkepler sağılır
Zülüfleri İnce ince dağılır
An gelir ki seneleri eritir

Yüreğe dokunan yaprağı bilir
Sevgili var kara toprağı bilir
Yanakta efsunlu yaşmağı bilir
Sevgili var başkasına kırıtır

Sevgili var ûhrevi bir enginlik
Sahip olmak ne büyük bir zenginlik
Onlu yarınlara ektim dinginlik
Gölgeleri beni ona sürütür

19.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Sende Gittim

Sen beni terk edince terk edip bende gittim
Yüreğine gizlenip, gitme desende gittim
Hakikat noktasında edebi tende gittim
Gitmelerin tarifi, izâhı dönüşsüzdür
Hep seninle beraber birlikte sende gittim

19.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Kurban

Rabbin seslenişi takvânın eli
Tekbirdir, tehlildir eşsiz bedeli
Ümmet-i Muhammed kurban demeli
Elbette sözlerim amel ve niyet
“Rabbiniz Allah’tır”ver diyor ayet

Kurban samimiyet miraçtır namaz
Ve büyük gün var kimler anlamaz
Âhâd ne Samed ne bileceğiz biz
Verenler sofrası ne hoş ziyafet
Mevcudata hizmet Ona riâyet

İnfâk şuuruyla adeta yağın
Şefkatle el açıp gönüller sağın
Gerçek sahibine ver O’na sığın
İmandaki yakîn ruhî sekînet
Söyle İsmailler kime emânet

"Ben"inini terk edip benim diyerek
Yârin bahçesine çok kurban gerek
Öze ermelisin başın eğerek
İstikâmet bozar "ama" ve "fakat"
Mahkeme-i Kübra vardır nihayet

Akmayan derede sular durulmaz
Akmaya talipsen sular yorulmaz
Muhabbetin azı çoğu sorulmaz
Başkada arama gerçek muhabbet
Bunun ötesine geçmek hakikat

Kurban ve nispeti O’na varmalar
Derin mefkûreler gelir sarmalar
Sevgi yudumlayıp huzur dermeler
Hoşgörü olgunluk idrâk mârifet
Eşsiz seferberlik eşsiz ibâdet

Cânan emreylemiş şâir ne yazsın
Bir kutlu yolculuk durduramazsın
Itri’de bir beste Yunus’ta sazsın
Mârifetullâh’ı bilirsen şâyet
Sende İsmailler sen de Arafat

18.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Muhâkeme

Şiirler benlikte yaşantım yarım
Değer yargılarım idrâk nerdesin
Yatarken başlıyor ahım efkârım
Büyük seslenişe seyre perdesin

Velide sükût var nankörde neşe
Bir ömrü lâf eden kulak aç dinle
Zevkin alevleri günah peş peşe
Yâri görmüyorsan şirke perçinle

İrfansız ilimler zekâya pusu
Hayatını yaşa bir türkü tuttuk
Zulmete sarılmak zihnin mahpusu
Zaafla yaşayıp çok şey unuttuk

Şuursuz semboller hele nazarlık
Kutsiyet yükleyip astık her yere
Epeyce konforlu bende yazarlık
İbâdet naz niyaz her şey ezbere

Azı tekrarlarım çoğun peşine
Muhâkeme yaptım meçhule doğru
Ben ben’e koşarım herkes işine
Salaya kulak ver ne büyük çağrı

17.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Aşk Nedir

Kimine bir mızrak kimine oktur
Gerçek târifini bilende yoktur
Hasrette hastadır vuslatta doktor
Göreni görmeden göremezsiniz
Aşk seyir izâhı epeyce çoktur

16.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ateist

İzâhatım kısa sebebi çoktur
Şirkte ısrar edip idrâkte yoksun
Oyun çetin oyun tekrar ı yoktur
Zıtları görürsün gerçeğe baksan

Empatiyle epey derin düşündüm
Ölümsüzlük yoktur sizin oyunda
Düşününce ezel ebed kuşandım
Düşünmemek kurda koşan koyunda

Sizleri severim yemin yok inan
Sırtını yaklaştır sırtıma yasla
Ve aynı düşünmek ebedi hüsran
Dostluklar eyvallah kardeşlik asla!

16.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Aşk Sunmak

Israrla koşuyorum ona binmek isterim
Ümit korku hararet tartışılmaz diyorum
Benliğimi çiğneyip aşkı sunmak isterim
O dehşetli diyârı duyunca tekliyorum

Gecenin ışığından gündüzün karasından
Yakarışı düşünür söz veririm anneme
Bana tembihat gelir duânın verâsından
Ölmeyi bilmiyorsan ölüm ötesi deme

13.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Gerek

Kemalat gösterip farkı fark ettir
Beşeri zaafta tevbe diyerek
Dahası çok şeyde terki terkettir
İnsanın kendini görmesi gerek

Tahsisat nerede nerdedir yâren
Hakikat yudumlar gerçeği gören
Yırtar perdeleri gayret gösteren
Hak için her dâim vermesi gerek

Nankörlük hüsrandır görmemek hile
Vehminden kurtulup anlat gel hele
Âlimin arifi haddini bile
Sıdk ile sözünde durması gerek

12.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


İhânet Olmaz

İfâdem giyinik sözlerim fasıl
Sözün en kısası sükûttur asıl
Nefsin hakikatı nerde ve nasıl
Kuru şikâyetler doldursan dolmaz

Buz kar yağmur dolu buhardan ayrı
Öze erilmeden seyr olmaz gayri
Gecenin şerriyle sabahın hayrı
Vehmi hesapladım hesaba gelmez

Gerçekte güzeldir sevdanın büstü
Şüpheyle koşanda kırılır testi
Çekip gidesim var bir akşamüstü
Haddini bilende ihânet olmaz

11.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Muâllakta

Aşk mavisi dörtlükler
pek artist hicivlerim
beyitlerim sihirli
hecelerse tabutluk

ve sözlerim ayışığı
duygular muâllakta
gözlerime dert
kaçmış…

Ömer Ekinci Micingirt


Temel Turabi

Mızraba dokunur inceden ince
İlham olur karlı dağı görünce
Aşk yazacak Allah fırsat verince
Mecnun’un yazanı Temel Turabi

Nakış nakış tel tel büyük yarışta
Vicdanı ses verir eli barışta
Durmadan koşturur Hakka varışta
Doğunun izânı Temel Turabi

Çileyle yoğrulur aşkla beslenir
Tefekkür erbabı susar hislenir
Aşığın vasfıdır sazla seslenir
Ve asrın ozanı Temel Turabi

Tolerans olgunluk ozanda vefa
Hicve dokundukça eyledim sefa
Micingirt bir dostu yazdım bu defa
Yunus’un gezeni Temel Turabi

09.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt
Ömer Ekinci Micingirt414 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.5/5 Toplam verilen oy :
Ekleyen Kullanıcı : Ömer Ekinci Micingirt