Şiir Tutkusu

Menü

Micingirt Şiirleri G

Felsefi

Büyüklüğü izleyin semavi gölgelerde
Takdirine erilmez secdesiz bölgelerde
Ölümsüzlük nerede, nankörlerden olmayın;
Kurtuluş aranamaz, felsefi belgelerde! ..

09.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Anlat

Sırtla huzur götür gittiğin yere
İzâhı güçlendir yerine göre
Hoşgörü yudumla sesini kısıp
Rastgelene anlat birkaç bin kere

09.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Aşk Nedir

Aşklarımız aşk mıdır, âşk böyle mi hilkâten
Çok şey var yazmıyorum âşıklara hürmeten
Biri gelsin anlatsın, âşk nedir hakikatten
Aşka yanıştır gerçekte yananlara merhaba

06.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Örf

Düşündüm yemekleri, sözleri baldır bacak
Zihni başından kopuk gövdesizler aradım
Besmelesiz ağızla, dilimle oynayacak
Soysuzları faş edip tüysüzleri taradım

Yine akşamüstüydü katır gördüm birini
Oynayan yamyam gibi, üryan sarmış kirini
Şamar namus pazarlık, köle etmiş yârini
Neyin işçisiyim ben, hicvetmek mi muradım

Mısralarım yanlış mı, hem böyle mi hilkâten
Çok şey var yazmıyorum ediplere hürmeten
Cellat gibiyim şuan, ırz nedir hakikatten
Örfünü soyuyorlar haydutlar adım adım! ...

05.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Al Götür

Hazan vurmuş sanki zaman gün aya
Kasvet türküleri saldım fezaya
Beni de al götür Emri Rıza'ya
Yeniden dirilir belki bu ayyaş!

Ömer Ekinci Micingirt


Anlayış

Kimin anlayışı idrâke göre
Nanköre izahsız şehir dağ dere
Ne kadar anlatsan esasen boştur
Bakarak görmektir ondaki töre

03.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Duygu

“Seslenişe kör olana ter yoktur
Pusulası zevk olana yâr yoktur
Organları taşısa da vebâldir
Benlikteyse duygulara yer yoktur”

02.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Çokluk

Kadere yapışıp sığınma ırka
Çok şeye vesile Veysel’de hırka
Rengârenk bölündük bilmem kaç fırka
Nispetin oranda gayret marifet

İner mi yaş elli olunca kırka
Kullukta şahâdet en büyük marka
Soyunarak bakın çevrilen çarka
Çoklukta hiçliği gel de tarif et

02.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Kimlere

Firavunlarda can Musalar candır
Kimlere gül açar ateş köz tandır
Gözüyle yaşayan pek bilmiş mahlûk
İman sakat ise İdrâk noksandır

02.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Bilim

Yaşadığın sürece her an bilime açsın,
Gönüllere koşturan tevazuya muhtaçsın.
Basitlikten kurtulmak tefekkür ve bilimse;
Benliğini teslim et, değerlendir gülümse!

02.09.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Hüsran

Terkedemediğin günahsa şayet
“Ateş ehlidir der” buyurur ayet
Rabbin seslenişi şakaya gelmez
Göreni görmezsen hüsran şikayet

Mevcudata hizmet daimi suret
Gayeyi zevk etme gel tefekkür et
Edebe riâyet ölsen de ölmez
Ölümün ötesi vardır nihayet

28.08.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Aşkı

Aşkı göremezsin göz attığında
Aşkı aşkta görmek idrâk meziyet
Aşk bir yanıştır ki anlattığında
Yanana eziyet aşka eziyet

28.08.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Aşklar Vesile

Kaderin ziyneti seçtiğim sensin
Ömrünü ömrüme biçtiğim sensin
Ve çölde su gibi içtiğim sensin
Acıyan hislerim senle tatlanır
Istırap yüklenip kaçtığım sensin

Aşka gider yollar kalk senin ile
Duygular yeşerdi rüyalar bile
Vuslatı ben değil Allah’dan dile
Ölümsüzlük başlar aşk kanatlanır
Gâye O’na gitmek aşklar vesile

15.08.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Sükûtu Hayâller

Faş eyledim ara ara derdimi
Çile nerde biz nerdeyiz sus bayım
Korku gelip ifşa sırrı verdi mi
Varlıkta yokluğu unutmaktayım

Cahaletim çok laf ettim seneme
Her şey açık biriktirdik ahları
Cürümler doldurdum fakirhaneme
Seherden sehere gel sabahları

Buz kar yağmur ve tasavvuf ilmine
İtibar yok işaretler yanıyor
Boyun eğdik zevkin azgın zulmüne
Zillet boyasıyla aşk boyanıyor

Neredesin bekliyorum gel ey yâr
Dün ve yarın vakitlerim düş oldu
Aşk pahalı sevmeler yoz hesap var
Sükûtu hayâller… aşk cümbüş oldu

06.08.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Şu Ramazan

Tahsisatı fark et sokaklara bak
Sokaklar dediysek bakma itlere
Zamane zıtları nefse oyuncak
Vardır de hikmeti koş vakitlere

Ben ömrü tükettim ve sözler beni
Hüsran ehli hâşâ cürüm işledik
Tefekkür eyledik zor serüveni
Rahmet ve mağfiret affı düşledik

Ne bıraktık şu ramazan ayına
Yanık yüreklere bir damlacık su
Sırt çevirdik nefsin tramvayına
Kânaât eyledik bulduk hulusu

05.08.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Azap

Cürümleri yâd edip, günahına gülünce;
Bilincini kaybedip ağustosta üşürsün!
Çokluklardan kurtulup hesaplar dökülünce,
Görenler saâdette, sen azap bölüşürsün…

05.08.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Vuslat Barınağım

Gülüşlerini yelpaze yapıyor
Hüzün darbeleriyle sendeliyor
Kelimelerle boğuşuyor topraklar savuruyorum

Geceleri hasır-altı
Sus sıkıntılarıyla huy duvarlarını örseliyor
Suskunluğunu kuşatıyorum

Manasına eremediğim sözler ediyorum
Çile rüzgârının öpücüğü altında
Beynime evrensel…

Zaman savurgan, mevsimler izâfi
Bir şeyler yapmak lazım
Geçit’e hızlı tren Yunuseli’ne havaalanı
Bana da sen lazım

Tahta evler yok
Ve kaybetme korkusu
Tahsisatım sen

Gözlerinde ıslanmış üzüntüler
Yer yer serüven biriktiriyorum
Gelsen artık
Vuslat barınağım

02.08.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ben’le

Ben’in yağlı ipi nicedir benle
Ve ben’lerin dili hecedir benle
Basiret yok ise ışıkta yoktur
Gözüyle yaşayan gecedir benle

01.08.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Döndür Allah’ım

Rengârenk boşalır iftarın bârı
Meşheri bereket ayın esrârı
Ruhları diriltir rahmet rüzgârı
İftarsız magazin ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Vakit uzun deyip sahura çattı
Bin yıllık töreyi sokağa attı
Fütursuzca malum basın anlattı
Özünü bilmemek ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Fiil ve mertebe ateş köz tandır
Utanan var mı ki gel de utandır
Âlim nefret kusar hayli zamandır
Bunadır sitemim ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Zihnin basireti ağıza tıpa
Bende cesaret yok ifşâyı yapa
Affet gereğince dolsun maşrapa
Ölüm ve ötesi ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Halimiz serüven cürüm serbest hem
Domuzun yağından olur mu merhem
Flörtle kutsanmış sokakta Meryem
Kaç neslin korkusu ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Cennetle müjdeli hangi bayanlar
Kalbi dudağında aşk yaşayanlar
Ancak ve sadece Seni duyanlar
Seni duymayanlar ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Üzüldükçe mevzi alır duyular
Cama çıkmış fetva verir ayılar
Öyle ister Karun yüzlü dayılar
Hüsran ve sessizlik ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Yolcular kasvetli, bulanık deniz
Garip hislerdeyim yine bendeniz
İman göç ederse kalmaz gölgemiz
İhlâssız yöneliş ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Sadâkat sahibi eyler mi mihnet
“Kalbim temiz “demek ne büyük cinnet
Dünya ve kâinat boşa mı Cennet
Sözlerden arınmak ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Gürültü çıkaran hep aynı koru
Maziyle kavgalı neslinin türü
Kimin eseridir İslâm kültürü
Varoluş gayesi ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

Koştuk mabetlere dediler dinci
Mümin Hakk’a varan eşsiz akıncı
Şükür pes etmedi kulun Ekinci
Vuslattır hasrettir ıstırap ahım
Adımlarım sana döndür Allah’ım

25.07.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Çakallar

Oteller kunduz dolmuş kulelerde kargalar
Vicdanları minyatür hesap bilmez kurgular
Alabora denizler yığınlar dalgakıran
Ve asrın çakalları aslanları sorgular

24.07.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Hal Düştü

Hasretimin göğsüne omuz çöktü dal düştü
Vuslata eremeden çığlıklarım lâl düştü
İstikâmet gel-gitler ışığımı kaybettim
Istıraptan öteye bir bambaşka hâl düştü

23.07.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Müfessir

Menfâat maddîyat gâfilin dini
Putu eylemiştir hırs nefret kini
Tekâmül vasıfsız idrâk terk etmiş
Bazen kof müfessir bazen bâtini

23.07.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Katışıksız Sözlerim

Nazari bilgileri kovalıyorum tasavvufun öteki ucunda
Bedbahtça uyuyorum ara ara çocukluğumu sürdürüyorum
Şartlanmalarımla vicdanlar kanatıyorum
Gururu sivriltiyordum enaniyetten yana
Yârin nedir sormayın

İçgüdülerim
Istırabın temeli içgüdülerim olmamalı
Teslimiyet muhabbet var/yok
Ebedi ömür…

Beni kırk doğuruyor tahsisatsız sevgiler
Mertebelerin riyalara kadeh kokuşturduğu
Yönelişlere kapılıyorum
Ve kaçıyorum

Sigara tüttürmek geliyor iftara beş kala
Direniyorum her şeye rağmen
Gecelerimi tüketen örtülü dünya
Yine tuzak kurmuş
Cennetsiz yosmalarla

Yalanım yok sözlerim katışıksız
Katışıksız sözlerim
Yalanım yok dedim ya

Gecenin şerri mi sabahın hayrı mı
Fütursuzca konuşturan beni
İmgeleniyorum büyüklenerek

Kaybetme korsunu aşılamışım şiirlerime
Kumar ağır ve tek oturumluk
Bir yiğit gerek bana
Hakikat tattıracak

23.07.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ahlak

“İslam güzel ahlaktır”
Hakikat bu ve haktır
Mevlana Yunusları
Anlamayan ahmaktır

22.07.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Tahrir

Sözü dokundurur kızarım biraz
Yine başarmıştır masonik kürsü
Bakın Avrupa’ya var mı itiraz
Darbeyi reddetti Muhammet Mursi

Satılmış ordular tahrir her zaman
Yayarlar sokağa nifak anbean
Okyanus ötesi şeytanın eli
İslam ülkeleri kaynayan kazan

Küfrün maskeleri düşüyor tek tek
Uyan be müslüman tefekkür gerek
Mâziyi düşünün yol yok çilesiz
Zafere varılmaz Allah diyerek

04.07.13 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt
Ömer Ekinci Micingirt414 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.5/5 Toplam verilen oy :
Ekleyen Kullanıcı : Ömer Ekinci Micingirt