Şiir Tutkusu

Menü

Micingirt Şiirleri B

Hey "ben"

Umudun gözenekleri yazdıklarım
hitâbım çöktü sahibimi
arıyorum
ya sen!

Ö.E.Micingirt

Ömer Ekinci Micingirt


Tramvay

Ye'simi sakladım dizlerim de nem
Zemheri izlerim sıcak ayları
Zıttın işçisiyim kar buz cehennem
Şiire boğdurdum tramvayları

17.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Şâir’in Yaşamı

Hitâbı gayesi kalemi sesi
Neticeye varmak ve intikaldir
Şâirin yaşamı ölçü pâyesi
Âşıklarda âşk arıda baldır

Şuûr arınırsa irfanda âli
Ümitte sâbit infâkta boldur
Tek derdi şiirse ben gibi deli
Özü fark etmeyen eşeğe naldır

Hece nedir imge kimdir kaç para
Tâkdiri görmeyen gözleri doldur
Hem kimi aldatır ahmak biçâre
Mahlûkat benzeri mânasız hâldir

Hayâlet vapuru söz ve kâinat
Zifirî geceler söyleşi dildir
Sükût sefaları gündüze inat
Çoğu unutturan hiçliğe yoldur

Avurtlarım bahar elim süt gibi
İdrâk kanatları gül açan eldir
Ben ve gözyaşlarım kuru ot gibi
Ölü bedenimde şiir güzeldir…

16.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Farketmez

İnsan hâlim olur birazda vâkur
İster şâir ister dekan farketmez
Sözlerim tarafsız ifâdeler hür
Ha başvekil veya bakan farketmez

Aynı secde boğuşmalar, ne acı
Kim yalancı kimler sahip kim hancı
Kızıyoruz hâin eller yabancı
Karıştıran arka çıkan farketmez

Ülkem pek değişti zamanla gel ki
Aslanlar kurt oldu çakallar tilki
Garaz kin üretir düzen bu belki
Kaptan vezir sultan hakan farketmez

Yabancıya kızmasına kızakta
Pek mahiriz kendimize tuzakta
Kardeşlerim aç ölüyor uzakta
Hem Türkistan hem Arakan farketmez

Gördüğüm ülkemde kaynayan kazan
Benim ki vehim mi nerede izân
Beynimi yıkıyor bühtan sûizan
Ağıt tutan kına yakan farketmez

"Allah vardır! "bilir misin var yoğu
Vahdâniyet var edenin buyruğu
Şâd edelim kardeşliği birliği
Cahil arif çizen yazan farketmez

İdrâk tepetaklak mahiriz lâfta
Kılıçlar bilendi yine bu hafta
Nifâk kin kuyruğu dört bir tarafta
Kefen biçen selam çakan farketmez

Aynı esvap aynı sancı aynı yol
Hep beraber bir âhenkle sağ ve sol
Sarıl artık kardeşine kardeş ol
Muhâlefet ve başbakan farketmez

16.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ola

Göz odur ki ara ara kör ola
Âşk odur ki ölümsüz bir yâr ola
Tefekkürsüz irâdeye söz geçmez
İns odur ki öldürdükçe var ola

Va’z odur ki sinelerde nur ola
Diz odur ki baş koyacak yer ola
Gün gelir ki tevbe biter nâz geçmez
Kul odur ki iki cihân hür ola! ..

15.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Sevgiler

Her hâlim şikâyet inceden ince
Cürüm yudumlarım keşke deyince
Sözlerim misyoner akâid aksak
Vakti öldürürüm aşk gelmeyince

Ve ömrüm uzanır sebât değince
Ruhum yaprak döker başım eğince
Sevgilerim yoksul biryanım eksik
Bana gülmek haram sen gülmeyince

15.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Birbirimizi

İzân us kayalık idrak boşlukta
Gücün akıntısı kör etti bizi
Karanlık senaryo her bir başlıkta
Ne kadar dert ettik birbirimizi

İklim netâmetli alkışlar süslü
Köşeler kalemler köpekler yallar
İnanç aksesuar hedef pek puslu
Ruhum kırbaç gibi susun çakallar

15.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Âşıklar

Hep hayâl ederim,ümitlenirim
Büyük neticeye, kilitlenirim
Yaratılış âşktır imtihân budur
Âşk yoksa kelâmlar dedikodudur

Mecazı âşk ise kökü gaflettir
İhlâssız ıstırap sonsuza settir
Gel gör âşıkların âşkında ısın
Yusuf'un aşkının farkında mısın

14.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Cellat

Dışım pek bezirgân içerim yanık
Hâysiyet cellâdı eyledi sanık
Tükü resim yoktur dudaklarım çöl
Nefesim tıkandı öldüm uyanık

Vicdan boğuluyor epeyden beri
Yermekten korkarım yazı kaderi
İsnatlar limansız kasırgalar bol
Tabut kadar sevdim elem kederi

Bahar gelse bile bitmedi kışım
Güneşi karartıp sustum bir hışım
Feleğin fermanı bu bendeki hál
Bakmayın çokluğa yalnız kalmışım

11.04.14.Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Yandığım

Çöle doğdun karanlığı alt ettin
Gül yüzlü kokular bandığımsın sen
Bandığım bandığım bandığımsın sen

Nice vahşileri af irşat ettin
Göz nurum inancım kandığımsın sen
Kandığım kandığım kandığımsın sen

Mekândan mekâna yollar kat ettin
Tevhid dâva miraç andığımsın sen
Andığım andığım andığımsın sen

Şefaâti ümmetine vaat ettin
Tevbem hüznüm ümit sandığımsın sen
Sandığım sandığım sandığımsın sen

Aşk yağdırdın yeri göğü şâd ettin
İsmini duydukça yandığımsın sen
Yandığım yandığım yandığımsın sen

Ömer Ekinci Micingirt


Ve O’na

Ömrümü çatlattı şüphe izleri
Geceler ben lodos rüya ve gemi
Gözlerim içinde kum denizleri
Yaş döküp aradım öte âlemi

Âlemin en yeri belki mezarlık
Kutsiyet yükleyip yazdım dağ dere
Süresiz yenilgi bende yazarlık
Yalancı aşk gibi her şey ezbere

Düşündüm kendimce epey düşündüm
İkinci tekrar yok büyük oyunda
Keşkeyle sevişip tevbe kuşandım
Ve O’na doğruldum vâktin koynunda

10.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Mısır-529

Şeytanın askeri ölüm estirir
Ya islam âlemi! söyletme beni
Satılık beyinler İslam ne bilir
Küfre yelken açmış masonik gemi

Küfrün derinliği, hesaplar belli
Sustuk pencereden idamı saydık
Hep aynı tiyatro, yaş oldu elli
Böyle mi olurdu birlik olsaydık!

Anlatabilecek kafamda nice
Çok şeyler canlandı son birkaç asır
Oyunlar oynandı sinsi gizlice
Sokakta yamyamlar mahzende Mısır

Filistin Suriye Türkistan Irak
Yakacak zalimi kan gözyaşı nem
Ezelden ebede bekler son durak
“Yaşasın cehennem” yaşa cehennem

10.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


İlmihâl

Dünya kocaman kızak
Ölüm bir nefes uzak
Yollar puslu yolcu kör
Yolda bekliyor tuzak

Hür köle zengin fakir
Vicdan boya izân kir
Avuntular yoruyor
Konuşanlar cinfikir

Ölçü zulmet saman sap
Havlayan çok söz harap
Zillet sesi vuruyor
Kamyon yükü ıstırap

İlmihâl manken nete
Va’zı terk et şehvete
Güzel fetva soruyor
İmam benzer Eset’e

Yılan çıyan eşek it
Değil isen duy işit
Ağla göz yaş arıyor
Homurdanma ağla git

08.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


İpsiz

Hep tanıdık suratlar,hepsi bizden hep yerli
Dizgin kırar gürz atar, üzengili eyerli
Bilmem ki ben ne desem künyesiz beygirlere
Bunlar ipsiz küheylan, birbirinden değerli(!)

07.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Sandık

Azgın vakit kin sesleri ve sandık
Sokakları dövülecek şey sandık
Siyaset mi şakırtı mı savaş mı
Kulakları tıkamaktan usandık!

04.04.14

Ömer Ekinci Micingirt


Kahretsin

Elbet ben ölürsem eksilmez hayat
Fakat yâd edilmek vardan istenir
Kahretsin ne kötü öksüz hatırat
Buruk bir gözyaşı yârdan istenir

03.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Tesettür

Çekicilik öncelik makyaj rengi kıyafet
İffet hayâ ar da ne, ölümüne hürüz hür
Giyinik çıplaklıklar tesettürsüz tesettür
Allahtan kork kardeşim câiz midir izâh et

Kadın cilve kırıtma değildir bu zarâfet
Gayrisi maskaralık hicap bu kadar mı zor
Takvâ giysisi giymek teslimiyet hem huzur
Tahrik unsuru olma bu fıtrata ihânet

Başörtüsü vurgusu gösterişsel bir afet
Kalp ve kalıp hâl dili bütünleşip orda dur
Edep izzet iffettir belki nur üstüne nur
İslami bir örtünme letâfettir letâfett! ..

02.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ekranlar

Tüm ekranlar mahkeme söylenen aynı şarkı
Azgın dullar toplanmış maskeler fiyat farkı
Ojeli yalakalar, şehvet rengi monşerler
Fahişeyi kadı yapar, kahpe düzenin çarkı!

01.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Uyan

Kaos dolu arşivler, bilinç kaybından beri
Adam gördü zindanlar kavga notalı türkü
Bir devin yelesini, kapmıştı hâin çünkü
Gürültü yok kaygı yok neydi gaflet çemberi

Şiir yoktu şarapsız, hepsi yerli hep bizden
Lambasız aydınlıklar, felsefe doludizgin
Söz kusmuştu satıra küfrün dansı yeni din
Mâzi hep darağacı,yeni doğduk bu yüzden

Dağılma toparlanma ölen uykuya yatan
Asılmışlar asanlar, ölümü öldürenler
Ha bir de serseriler ağlayanlar gülenler
Uyan müjdeli millet uyan be adam utan!

01.04.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ertesi

Zamanın en yerinde kertesinde hesap var
Her gün bir hesabın da ortasında hesap var
Dostluğunu yürüt be ertesinde hesap var
Sonsuzluk var ölüm var hesabın ertesinde! ..

31.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Zikzak

Siyaset konuşsak ama nesini
Tarafgirliğimi,vicdan sesimi
Üçbuçuk akıllı zikzak kalemler
Öfkeye sattılar ruh dengesini

28.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Süpür

Gizli saklı sal kana
Alev yüzlü elleri
Usul usul de bana
Aşikâr hayalleri

Yolcu hesap yol yarış
Koparılmış her barış
Ve üç dörtlük üç kuruş
Yüreğimin dalları

Sanki cinnet tadı var
Kavga cellat adı ver
Azmettirip gidiver
Süpür bütün yolları

27.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Aferin

Gece küçük ve ıslak,dökülenlerim derin
Seher ayrı bir alem,kehanetler buz serin
İçimde loş senfoni,nispetsizlik mecrada
Derbederlik çullandı,felsefem bu aferin!

24.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Gittiler

Bugün de dün gibi boş vere saldık
Dünya ve kâinat hafife aldık
İki ayrı âlem gören yiğitler
Ölüp ve gittiler biz kalakaldık…

20.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Öyle

Kökünden çıkardığım sözün dalları yerde
Dörtlükler yataklara beyit üstüne perde
Gözyaşı sarnıçları çatlakları yutuyor
Çığlığımın sesi var bıraktığım eser de

11.03.2014 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Üç Kelâm

Gelenler sıkılmasın isterdim ki ölende
Sevenlerde gelsinler mirasları bölende
Üç kelâm isteklerim helâllik af fâtiha
Namazla müteâkip yol aldığım şölende

10.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Senden

Sen vaktimin tamamı
mevsimimin mâvisi
gözlerimin seyyar
satıcısıydın

Nelerimi aldın benden
nelerimi bir bilsen ağız tadımı
göğsümdeki âh izlerini

Senden kalma ne varsa bedenimde
bir bilsen lezzetsizliklerimi
gözlerimin seyyar
satıcısı

Ömer Ekinci Micingirt


Köy Var

Ötede bir köy var cenneten ada
İnletir ney gibi ruhumu sarar
Kevseri tattırır fâni dünyada
Babası olmayan köy neye yarar

10.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Fen-Din

Vicdânın ihyâsı,ziyâ,kâmeti
Gerçeği tesbiti ve istikâmeti
Ancak ve sadace "fen ile dinin
İzdivacı" Hakk'ın tecelliyâtı

09.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Deyiş

Uyan yârim seccdeler bekliyor
Seherlerde gülümseten ne iş var
Gümüş rengi efsûnlu bir deyiş var
Uyan yârim seccâdeler bekliyor

06.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ne Hoştur

Gelmiş geçmiş bugün yarın her anı
Tefekkürle sonlamalar ne hoştur
Aşk diliyle fetheyleyip cihânı
Kılıçları kınlamalar ne hoştur

Ölümsüzlük âşık eder insanı
Kirpik ıslak damlamalar ne hoştur
Şahit bize güzergâhın ihsânı
Anlatmadan anlamalar ne hoştur

Çile saçıp secdelemek her yanı
Rükû tesbih çınlamalar ne hoştur
Mazhariyet alnın râhmet divanı
Kadirlerde binlemeler ne hoştur

Aşk-ı şevkle arz eyleyen kurânı
Lâhikalar tüm lem’alar ne hoştur
İhlâs vecd aşk tamamlayan imanı
Sabah akşam tamlamalar ne hoştur

Ezel ebed bir gün hasat zamanı
Saf ve duru inlemeler ne hoştur
Kurbanlara kurban diyen kurbânı
Duya duya dinlemeler ne hoştur! ..

05.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Ahvâl

Nefsini beğenip yüksek görmesi
Noksan bir simanın alâmetidir
Mütevâzı olup nefsi yermesi
Takvâ züht hiçliğin melâmetidir

Kötü huylu sözün dile varması
Gıybet sofrasına ölü etidir
Ne acıdır kulun kulu kırması
Sözlerim ahvâlin malumatıdır

05.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Çok Oldu

Acı idrake vurmuş samimiyet renginde
zavallılar teşbihi kimselerin
bireysellik sevişir
niye

Sonlu rotaya durmuş
gülüşler çapraz surat kızıl ve serin
ye iç yat çiftleşenleri
çok oldu
çizileli

Ömer Ekinci Micingirt


İnsanlık

Tek tek gitti mevziler kalan mağrurun eri
Sınırsız dehlizlerden gülüşüp bakıverdik
Hasta deliler gibi gâh ölüyüz gâh diri
Ölümüne ısrarla ne varsa yıkıverdik

Bir acâyip şey oldu,son kaç asırdan beri
Kompleks taklid atalet "ne ileri ne geri"
İnsanlık semirmekte egoizm yol rehberi
Darwin’le feyizlenip(!) kimlikten çıkıverdik

04.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


Yalnız

Yazdıklarım arzuhale varıyor
Güya beni yalnızlıktan koruyor
Sözlerimi sözlerine çevirme
Artık yalnız dil dudağı yoruyor

Çaresizlik kahırlara vuruyor
Kalbim öyle paramparça duruyor
Gözlerini gözlerime çevirme
Sen gülünce dudaklarım kuruyor

03.03.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt


“Keşke”lerim

Nehre koşsa yükseklerden bulutlar
Güneş inip kuşak taksa rengârenk
Rüzgâr esse cemreleşse umutlar
Bir yol açsa engel kalksa rengârenk

Tohum eksem besmeleyle başlayıp
Avuçlara râhmet aksa rengârenk
Tövbelerle gönülleri işleyip
Fırınlasam filiz çıksa rengârenk

Ara ara konuşurum susarım
Sükût lisân bana baksa rengârenk
Anlatamam büyük benim hasarım
“Keşke”lerim beni yaksa rengârenk

28.02.14 Bursa

Ömer Ekinci Micingirt
Ömer Ekinci Micingirt414 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
2.5/5 Toplam verilen oy :
Ekleyen Kullanıcı : Ömer Ekinci Micingirt