Şiir Tutkusu

Menü

Lâle-hadler Yine Gül-şende Neler İtmediler (gazel)

Lâle-hadler yine gül-şende neler itmediler
Servi yürütmediler goncayı söyletmediler

Taşradan geldi çemen mülkine bigâne diyu
Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler

Âdeti hûblann cevr ü cefâdur amma
Bana itdüklerini kimselere itmediler

Hamdülillah mey-i can-bahş ile sâkilerümüz
Âb-ı hayvan ile kevser suyın istetmediler

Hele ol kaşları yâ okları peykânlarını
Sineden çekmediler yüreği oynatmadılar

Bin güzeller bulınur Yûsuf'a mânend amma
Bu kadar var ki bular kendülerin satmadılar

Ey Necati yüri sabr eyle elünden ne gelür
Hûblar cevr ü cefâyı kime öğretmedilerAçıklama: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
Necatî13 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 5