Şiir Tutkusu

Menü

Kamerdür Alnun Ey Dilber Velî La’lün Şeker Dirler (gazel)

Kamerdür alnun ey dilber velî la’lün şeker dirler
Saçun sünbül benün Hindû dişün dürrin güher dirler

Güneş yüzüni çün gördüm didüm nûr-ı Hüdâ’dur bu
Bana ‘âkiller anunçün bugün sâhib-nazar dirler

Ne kişi kim yüzün gördi gönül virdi vü cân u dil
Ana ‘âşıklar içinde begüm ehl-i hüner dirler

Bugün nergise benzeden senün fitne gözün hânum
Görürse gündüz ılduzu ana gey bî-basar dirler

Mutavvel yazdılar şâhum senün saçun sıfâtını
Velî ağzun dekâyıkın be-gâyet muhtasar dirler

İnanma sana ağyâr ger beni hubs iderlerse
İnanmazam bana şâhum senün içün neler dirler

Gözümün seylini gören akar kandan revân olmış
Görün Şeyhoğlı’nun yaşın denizlere irer dirlerAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün
Şeyhoğlu Mustafa5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.00/5 Toplam verilen oy : 4