Şiir Tutkusu

Menü

İkilikler

*
Türkü yine o türkü, sazlarda tel değişti,
Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti!*
Kâbe'den maksat varmaktır yâra,
Kör gibi tapınma kuru duvara.*
Mey'de Bektâşi göründüm, Ney'de oldum Mevlevî,
Meşrebim Mollâ-yi Rûmî, mezhebim Bektâşidir*
Üstüne alma fakat dinle samur kürkçüyü sen,
Nasıl olsa kabahat sahibini terk etmez.
Neyzen TEVFİK5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 2