Şiir Tutkusu

Menü

Hevâ ki Şol Senemün Zülfini Müşevveş İder (gazel)

Hevâ ki şol senemün zülfini müşevveş ider
Kohusını irürür bu dimâğuma hoş ider

Hevâsı varlığumun toprağın göğe savurur
Ağzının suyı yürekde yüz bin âteş ider

Eni ki zülfi keşişleri eyledi gönüle
Cihânda ancılayın işi kankı ser-keş ider

Bili kılı ne vücûdı ki saldı gîsûma
Zihî kol yarar onı özine ohşaş ider

Yüzünle gülşen içinde yanar gülün ciğeri
Anunçün ana sabâ şeb-nemün suyın reş ider

Sabâ hikâyet ider bülbüle cemâlünden
Kaçan ki yırta yahasını gonca ol gaş ider

Ne ki iderse gözün dil-firîb ider sanemâ
Ne kılur ise saçun cümlesini dil-keş iderAçıklama: vezni: mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün
Kadı Burhaneddin5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 4