Şiir Tutkusu

Menü

Ey Nesîm-i Subh-dem Bi’llâh ki Yârin Hoş Mıdur (gazel)

Ey nesîm-i subh-dem bi’llâh ki yârin hoş mıdur
Şol habîbim dilberim ‘âlemde varım hoş mıdur

Şol mutarrâ misk-i zülfünden sabâ vergil haber
Şol yüzü gül kâmeti serv-i çenârım hoş mıdur

Şol lebi la’l ü gözü âhû-yı şehlâ dil-firîb
Şol saçı zulmet kimi müşk-i tatârım hoş mıdur

Gonc’içinde gonca olup dürc olur dürr-i Aden
Şol çemen sahnında açılmış bahârım hoş mıdur

Yel elimde su gözümde od içimde hâk olur
Dâ’im anda haşr olıcak sebze-zârım hoş mıdur

Çün Nesîmî saldı özün ‘aşkına pervâne teg
Ey yüzü gülşen sana bu âh u zârım hoş mıdurAçıklama: vezni: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Nesimî10 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.66/5 Toplam verilen oy : 3