Şiir Tutkusu

Menü

Elüme Bir Kadeh Sunarsa Dilşâd (gazel)

Elüme bir kadeh sunarsa Dilşâd
Gide başdan humârum ola dil şad

Yıkuk gönlün yapılmak ister isen
Uralum ‘îşe girü tâze bünyâd

Nişe bir dem olalum bî-mey ü ney
Bilürken ‘ömr k’olur ney bigi bâd

Giceler itmişüz Sübbûha tesbîh
Sabûha virelüm bir subh-dem dâd

Ko evrâdı ki rahmet perdesinde
İnildüdür eser iden ne evrâd

İrem gülzârını yâd itme k’oldı
Cemâlünle cihânu uş cennet-âbâd

Ne cân kodı ne’akl u ne dil ü dîn
Gözün efsûnı zî câdû-yı üstâd

Yüzüni âyinede görmek içün
Eridi ‘aşkınun odında pûlâd

Gözünden Dicle akdı Ahmedî’nün
Yıkalı gönli Bağdâd’ını DilşâdAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Ahmedî5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.66/5 Toplam verilen oy : 9