Şiir Tutkusu

Menü

Egerçi Yirüm Uçmakdur Bezenmiş Kasr-ı Nûrânî (gazel)

Egerçi yirüm uçmakdur bezenmiş kasr-ı nûrânî
Çü dîdârunı görmezven tamudur n’iderem anı

Eger şehr ola ger gülşen cemâlünsüz safâ virmez
Niçeme hûb ise ziştdür beden kim olmaya cânı

Sa’âdet güneşi sensin ki şu’len külli devletdür
Kime kim irişe nûrun irişür ferr-i subhânî

Tapunla öğrenen kimse tahammül kılsa hicründen
Değüldür âdemî v’allâh ko gitsün değme hayvânı

İlâhî şâhumun ‘ömri hemîşe müstedâm olsun
Ola birgün ki ben kula kıla vaslından erzânî

Senünle bu fenâ dünyî bugün firdevs-i a’lîdür
Ve ger sensüz ola yarın gerekmez hûr u Rıdvân’ı

Visâl isterse Şeyhoğlı firâka sabr ide görsün
Karanulıkda bulmışdur bilün Hızr âb-ı hayvânıAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Şeyhoğlu Mustafa5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 2