Şiir Tutkusu

Menü

Cân Bilmezem Ol Turra-i Hindûya Mı Düşdi (gazel)

Cân bilmezem ol turra-i Hindû'ya mı düşdi
Yâ bu dil-i gam-perver o ebrûya mı düşdi

Gözümde hayâl-i lebün eğlenmemek ister
Bilsem ne iver yohsa şeker suya mı düşdi

Görüp kadünün ‘aksini dîdemde didi dil
Ol serv-i çemen sayesi bu cûya mı düşdi

Bir lahza karâr idemez ansuz dil-i miskîn
Yohsa gene bu kamet u ebrûya mı düşdi

Âh ol dili Cem neyleye kim gamdan usanmaz
Vardı gene bir gözleri âhûya mı düşdiAçıklama: Vezni: mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün
Cem Sultan3 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.06/5 Toplam verilen oy : 15