Şiir Tutkusu

Menü

Bir Yüzi Gül Gonce-leb Dil-dâr Dirsen İşte Sen (gazel)

Bir yüzi gül gonce-leb dil-dâr dirsen işte sen
Sen güle bülbül gibi kim zâr dirsen işte ben

Zülfi anber boyı ar'ar serv-kadd ü lâle-had
Bir semen-ber gonca-leb dil-dâr dirsen işte sen

Mihnet ü derd ü gam-ı ışkunla olmış haste-dil
Bir belâ-keş âşık-ı dîdâr dirsen işte ben

Hecr ile cân ü gönül mülkini yağmalar kılur
Bir kaşı yâ gözleri mekkâr dirsen işte sen

Her zemânda dir Necati hây ömrüm hâsılı
Zülfümün dânna kim ber-dâr dirsen işte benAçıklama: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
Necatî13 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.20/5 Toplam verilen oy : 10