Şiir Tutkusu

Menü

Arpalık Hortumbazı !

(… mektuba müsvedde/karalama…)

Bu mektup senin
Yasak savmak etiğin
İşte arpalık haritan,
Arpa aşkın hortum tutkun
Hafif haşırtı patırtı
Biraz hışırtı panik
Bir zil aksama
Al bas gaz
Yetim hakkı hesap-kitap
Mecaza yağdanlık sık

damarı çatlamış arsız
aymaz hırsız
uçsuz bucaksız
yağma utkun
taktik şaşırtı
yapay çarpıntı
yek yel toparlama
tam gaz has kredi mama
git umursama
yağlan gıcırdama

-Sendeyim Sahip, al bak işte arpalığın fermanı
Haberlemeye elçiyim seni dizimin dermanı
Seyyahlandım dön-dolandım deryayı devranı
Umursa Sahip, arpalık mahzun, ve sana nasip!

-Mektubun Muhatabına;

(… müsveddeyi, temize çekme…)

“Bu mektup senin damarı çatlamış arsız
Yasak savmak etiğin aymaz hırsız
İşte arpalık haritan, uçsuz bucaksız
Arpa aşkın hortum tutkun yağma utkun
Hafif haşırtı-patırtı taktik şaşırtı
Biraz hışırtı panik yapay çarpıntı
Bir zil aksama yek yel toparlama
Al bas gaz tam gaz has kredi mama
Yetim hakkı hesap-kitap git umursama
Mecaza yağdanlık sık yağlan gıcırdama

(…buraya kadar temize/yazıla …)

-Bunun bir ucu açık, arpalıksa hep cazip,sıcacık …
Buna daha nasıl kimler ve de neler yazmalı?!
Mektup ağzım/dilim/benim olmalı apaçık
Sahip’e yazmalı; alana sormalı, oraya taşıyanı?!

Müjdat Eraslan.
Müjdat Eraslan81 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
5.00/5 Toplam verilen oy : 1
Ekleyen Kullanıcı : Müjdat Eraslan