Şiir Tutkusu

Menü

Allâhu Ekber Ey Sanem Hüsnünde Hayrân Olmuşum (gazel)

Allâhu ekber ey sanem hüsnünde hayrân olmuşum
Kavs-i kuzehdir kaşların yayına kurbân olmuşum

Yüzün durur cennet gülü boyun hakîkat servidir
‘Aşkında ben bülbül kimi ‘âlemde destân olmuşum

Kevn ü mekândan geçmişim ma’nî şârabın içmişim
Cânâne yüzün görmüşüm baştan ayağ cân olmuşum

Da’vî benim dadî benim münkir benim râzî benim
Dağı benim yazı benim ben külli devrân olmuşum

Sûfî benim sâfî benim kâfî benim şâfî benim
Ernî benim hayrân benim derd ile dermân olmuşum

Zâhid benim ‘âbid benim âsî benim fâsık benim
Mü’min benim kâfir benim ben külli insân olmuşum

Uçmak ile Rıdvân benim tamu ile nîrân benim
Dânâ ile nâdân benim hem în ü ân hem ân olmuşum

Geh çıkmışım Îsâ kimi çarh üstüne oturmuşum
Geh varmışım Yûsuf kimi Mısr’da sultân olmuşum

Sarrâf-ı bahr-ı kudretim yâkût-ı kân-ı vahdetim
Şimdi gelip Nesîmî’yem hâk ile yeksân olmuşumAçıklama: vezni: müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün
Nesimî10 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.81/5 Toplam verilen oy : 11