Şiir Tutkusu

Menü

Adnî

Toplam 5 şiiri bulunuyor

Adnî Şiirleri

4,00 (4) Bana Bir ‘ilm Keşf Oldı Senün Hüsnün Kitâbında (gazel)
Adnî21 Mart 2006
4,16 (6) Cân Cemâlün Şem’inün Pervânesidür Dostum (gazel)
Adnî21 Mart 2006
4,66 (6) Cânı N’eylerdi Dil-i Bî-çâre Cânân Olmasa (gazel)
Adnî21 Mart 2006
3,33 (3) Şâd Olmak İsteyen Gam ile Mübtelâ Gerek (gazel)
Adnî21 Mart 2006
3,66 (3) Yârun Ayağı Tozuna Kıymet Cihân Gerek (gazel)
Adnî21 Mart 2006