Şiir Tutkusu

Menü

Adlî (II. Bayezid)

Toplam 5 şiiri bulunuyor

Adlî (II. Bayezid) Şiirleri

5,00 (3) Ey Kemân-ebrû N’ola Kurbân İdersen Cân Sana (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
5,00 (5) Gönlümi Dîvâne Kılan Zülf-i Pür Sevdâsıdur (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
3,66 (3) Kaşlaruna Bir Kadîmi Bendedür Benzer Hilâl (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
3,50 (2) Senin Zencîr-i Zülfünden Dil-i Dîvane Bend İster (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006
5,00 (2) Tut Dilüni Eyleme La’l-i Leb-i Cânânı Medh (gazel)
Adlî (II. Bayezid)21 Mart 2006