Şiir Tutkusu

Menü

Aceb N’itdüm Yâre Virmez Selâmı (gazel)

‘Aceb n’itdüm yâre virmez selâmı
Bu zâlim müdde’î komaz ola mı

Menüm iki cihânda yârum oldur
Menem anun alur kemter gulâmı

Şu cefâlar ki sen bana kılursen
‘Aceb kâfir müselmâna kıla mı

Yûsuf’a kalmadı bu hüsn bâkî
Kıyâs eyle sana yârum kala mı

Seni sevmez mi yohsa Şeyyâd Hazma
Denînün biridür bu kaltabânîAçıklama: vezni: mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün
Şeyyâd Hamza5 şiiri bulunuyor
Paylaşabilirsiniz:
4.27/5 Toplam verilen oy : 18