Çıkalı Göklere Ahum Sereri Döne Döne (gazel)

Çıkalı göklere ahum sereri döne döne
Yandı kındîl-i sipihrün ciğeri döne döne

Ayağı yir mi basar zülfüne ber-dâr olanım
Zevk u şevk ile vîrür cân ü seri döne döne

Şâm-ı zülfünle gönül Mısrı harâb oldu diyu
Sana iletdi kebûter haberi döne döne

Sen durub raks idesin karşıma ben boynum eğem
İne zülfün koça sen sîm-beri döne döne

Kâ'be olmasa kapun ay ile gün leyi ü nehâr
Eylemezlerdi tavaf ol güzerl döne döne

Sen olasın diyu yir yir asılub âyineler
Gelene gidene eyler nazarı döne döne

Ey Necati yaraşur mutribi şeh meclisinün
Raks urub okuya bu şi'r-i teri döne döneAçıklama: Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
Puan:4.42
Hata Bildir Yazdır Favorilerinize Ekleyin Arkadaşınıza Gönderin

Necatî, şairin son şiirlerinden:

Dimiş İdün Saçuna Sünbül-i Hoş-bûdur Bu (gazel) [Şiir]
yâ Rab Ol Düşman Bakışlu Yara N'itdüm N'eyledüm (gazel) [Şiir]
Lâle-hadler Yine Gül-şende Neler İtmediler (gazel) [Şiir]
Perhîz Öğredür Bana Zâhid Kişilenür (gazel) [Şiir]
Beni Çevrile Öldürse Dimen Ol Yâra Kanludur (gazel) [Şiir]
Âşık Kaçan ki Nâvek-i Âh-ı Seher Çeker (gazel) [Şiir]
Gamzeler Kim Cân İline Tîr-i Müjgân Yağdurur (gazel) [Şiir]
Yâra Ne Ey Müddeî Çok Çok Gün Ahumdan Benüm (gazel) [Şiir]
Şevk-i Ruhsârunla Dil Zülf-i Dü-tâdan Korkmaz (gazel) [Şiir]
Tutalum Zenbîl ile Gökden İner Meh-pâreler (gazel) [Şiir]

Henüz yorum yapılmamış

Yorum yazabilmek için sisteme giriş yapmalısınız. Henüz üye değilseniz hemen üye olmak için tıklayınız.

Aktif Üyeler

 • kirmen
 • ismailcivelek
 • mehmet1
 • gurselileri
 • micingirt
 • efecivelek
 • hamdioruc
 • lana
 • cagla
 • vecdimuratsoydan
 • congeri