Şiir Tutkusu

Menü

Kadı Burhaneddin

Toplam 5 şiiri bulunuyor

Kadı Burhaneddin Şiirleri

Dilberün İşi ‘itâb U Nâz Olur (tuyuğ)Gönülüme Ben Dedim ki Kandesin (gazel)Hakk Ne Yazmış İse Ezelde Bolur (tuyuğ)Hevâ ki Şol Senemün Zülfini Müşevveş İder (gazel)Ölmüş Tenüme ‘aşkı Anun Rûh Değül mi (gazel)