Şiir Tutkusu

Menü

Adlî (II. Bayezid)

Toplam 5 şiiri bulunuyor

Adlî (II. Bayezid) Şiirleri

Ey Kemân-ebrû N’ola Kurbân İdersen Cân Sana (gazel)Gönlümi Dîvâne Kılan Zülf-i Pür Sevdâsıdur (gazel)Kaşlaruna Bir Kadîmi Bendedür Benzer Hilâl (gazel)Senin Zencîr-i Zülfünden Dil-i Dîvane Bend İster (gazel)Tut Dilüni Eyleme La’l-i Leb-i Cânânı Medh (gazel)